W następnej prezentacji przedstawiciel Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi omówił doświadczenia polskiego pioniera podwórców miejskich, czyli woonerfów. Zwrócił uwagę na bardziej efektywne wykorzystanie przestrzeni przy rezygnacji z wydzielania wąskich chodników i jezdni na ulicach lokalnych na rzecz uniemożliwienia niebezpiecznych zachowań i zapewnienia przestrzeni nie tylko do poruszania się, lecz również spędzania czasu.