Seminarium dla urzędów dzielnic

14 grudnia zorganizowaliśmy seminarium Bezpieczne i atrakcyjne ulice dzielnicowe. Dobre praktyki i praktyczne doświadczenia.

Zaprosiliśmy na nie przedstawicieli wydziałów infrastruktury warszawskich dzielnic.

Na wstępie krótko przypomnieliśmy o zapisach warszawskich dokumentów strategicznych i planistycznych, w które wpisują się dobre praktyki przedstawione w naszej publikacji [zobacz >>>].

Następnie Kierownik Działu Inżynierii Ruchu gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni przedstawił doświadczenia Gdańska z kompleksowego wdrażania stref "Tempo 30". Istotną funkcją takiego rozwiązania jest hierarchizacja układu drogowego (m.in. zapobieganie pełnieniu przez ulice lokalne funkcji przelotowych).

W ramach stref "Tempo 30" domyślnie dopuszczany jest dwukierunkowy ruch rowerowy na ulicach jednokierunkowych.

Wśród przedstawionych rozwiązań znalazły się małe i mini rondo, jak też częściowo wyniesione tarcze skrzyżowań (co eliminuje problemy z odwodnieniem) czy sygnalizacja z domyślnym zielonym dla pieszych (wzbudzana przez nadjeżdżające samochody, tak by jadący z prędkością 30 km/h mogli płynnie przejechać).

Ogólnym wnioskiem było jednak, że sygnalizacja jest mniej skuteczna w zapewnianiu bezpieczeństwa i płynności ruchu (w tym pieszego!) od fizycznych środków uspokojenia ruchu.

Podczas gdy uspokojenie ruchu na początku (w teorii) budziło pewne wątpliwości wśród mieszkańców, jego efekty okazały się na tyle przekonujące, że kolejne obszary proszą o objęcie ich strefą Tempo 30. Ciekawym rozwiązaniem stosowanym w Gdańsku jest finansowanie inwestycji w uspokojenie ruchu przez inwestorów prywatnych. W Warszawie póki co ten mechanizm wykorzystywany jest zazwyczaj do poszerzania jezdni (budowy dodatkowych pasów do skrętu) i/lub inwestycji w sygnalizację.

W następnej prezentacji przedstawiciel Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi omówił doświadczenia polskiego pioniera podwórców miejskich, czyli woonerfów. Zwrócił uwagę na bardziej efektywne wykorzystanie przestrzeni przy rezygnacji z wydzielania wąskich chodników i jezdni na ulicach lokalnych na rzecz uniemożliwienia niebezpiecznych zachowań i zapewnienia przestrzeni nie tylko do poruszania się, lecz również spędzania czasu.

Trzecia prezentacja poświęcona była zmianom przepisów dotyczących ruchu rowerowego...

...jak też rozwiązaniom z Krakowa przedstawionych w publikacji (m.in. stojakom rowerowym na jezdni).

Po prezentacjach uczestnicy seminarium udali się na wizję terenową, by omówić, które z przedstawionych rozwiązań mogłyby poprawić warunki ruchu i bezpieczeństwo na pobliskich ulicach warszawskiego Śródmieścia.

Prezentacje do pobrania

1. Wprowadzenie: projekt „Miasta dla ludzi” i polityka transportowo-przestrzenna Warszawy - Maciej Sulmicki, Zielone Mazowsze - PDF, 655 kB

2. Strefa Tempo 30 w Gdańsku - teoria i praktyka - Tomasz Wawrzonek, Kierownik Działu Inżynierii Ruchu, Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku - PDF, 9293 kB

3. Woonerfy, czyli podwórce miejskie w Łodzi - Bartosz Zimny, Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi - PDF, 1634 kB

4. Przepisy i rozwiązania rowerowe na przykładzie Krakowa - Marcin Hyła, Stowarzyszenie Miasta dla Rowerów - PDF, 8945 kB