Próg spowalniający o przekroju zbliżonym do sinusoidalnego...