SRN/08/0416/01/MS

Do: Zarząd Dróg Miejskich,

dotyczy: wygrodzenia miejsc parkingowych wzdłuż ulic Marszałkowskiej i Koszykowej

Szanowni Państwo --

Proszę o ustawienie słupków uniemożliwiających parkowanie w sposób utrudniający ruch pieszy wzdłuż Filtrów na ulicy Koszykowej oraz ruch rowerowy po ścieżce rowerowej na ulicy Marszałkowskiej na odcinku od ulicy Nowogrodzkiej do placu Konstytucji.

1. W przypadku ulicy Koszykowej na kilku krótkich odcinkach ustawiono słupki uniemożliwiające parkowanie, co nieco uporządkowało sytuację, konieczne jest jednak również wygrodzenie miejsc, gdzie dozwolone jest parkowanie równoległe, w sposób uniemożliwiający parkowanie w inny sposób.

Brak słupków skutkuje nagminnym parkowaniem skośnym, a nawet prostopadłym, wskutek czego piesi muszą przeciskać się między maskami samochodów a murem Filtrów, co jest szczególnie kłopotliwe w przypadku osób z wózkami z dziećmi lub na wózkach inwalidzkich.

Oczywiście skutkuje to też szybszą dewastacją chodnika. W razie potrzeby służę zdjęciami przedstawiającymi aktualną sytuację.

2. Na ulicy Marszałkowskiej należy zastosować to samo rozwiązanie, co przy nowej ścieżce rowerowej wzdłuż ulicy Bity Warszawskiej 1920 r., gdzie przylegające do ścieżki rowerowej ukośne miejsca parkingowe wygrodzono słupkami umiejscowionymi na miejscach parkingowych od strony ścieżki. W ten sposób ani słupki ani samochody nie przeszkadzają w płynnym ruchu rowerowym. Ze względu na reprezentacyjny charakter ulicy, wskazane byłyby słupki żeliwne.

3. Przy okazji proszę o usunięcie lub odsunięcie od krawędzi ścieżki rowerowej słupków ustawionych wzdłuż wewnętrznej strony ścieżki (od strony chodnika) na rogu ulic Marszałkowskiej i Koszykowej. Aktualnie, nie zachowując skrajni, stanowią one zagrożenie dla rowerzystów i uniemożliwiają normalny ruch.

Odpowiedź ZDM

[zobacz >>>]