W dniach 19-21 maja odbyła się w Pradze polsko-czesko-niemiecka konferencja na temat zanieczyszenia centrów dużych miast przez ruch drogowy oraz udziału społecznego w rozwiązywaniu problemów transportowych.

Celem była wymiana doświadczeń pomiędzy organizacjami pozarządowymi oraz urzędnikami Berlina, Pragi i Warszawy, a w szczególności przedstawienie przykładów dobrej praktyki z tych miast.

W czeskim Ministerstwie Transportu reprezentacja "Zielonego Mazowsza" opowiadała m.in. o Warszawskim Okrągłym Stole Transportowym...

...oraz działalności i sukcesach Społecznego Rzecznika Niezmotoryzowanych.

Niemieccy eksperci zwracali uwagę na to, że reklamowana czasem jako panaceum na bolączki komunikacyjne budowa obwodnic może przynieść poprawę tylko pod dwoma warunkami: dominacji tranzytu w strukturze ruchu oraz jednoczesnego uspokojenia ruchu na trasie, która ma być odciążona przez obwodnicę.

Podczas zorganizowanego w ramach konferencji przejazdu "ekobusem", a także indywidualnych wycieczek w czasie wolnym, bacznie przyglądaliśmy się praskim rozwiązaniom komunikacyjnym. Najciekawsze zaprezentujemy w odrębnych artykułach.