Prace Rzecznika Niezmotoryzowanych w okresie od 15 listopada do 31 grudnia 2005 koncentrowały się na następujących zadaniach:

a. Dyżur telefoniczny w Biurze Koordynacji Komunikacji Kolejowej w Województwie Opolskim w dni robocze od godziny 12 do 15. W ramach dyżuru udzielano telefonicznej informacji dotyczącej nowego rozkładu jazdy. Przyjmowano również wnioski dotyczące ewentualnych zmian w rozkładzie, skargi pasażerów dotyczących opóźnień pociągów, nieprawidłowości w funkcjonowaniu pociągów regionalnych czy też wyrazy niezadowolenia z jakości obsługi pasażera;

b. Przyjmowanie wniosków pasażerów poprzez pocztę email i odpowiedź na nie;

c. Wystosowanie odpowiednich pism do dyrekcji Opolskiego Zakładu Przewozów Regionalnych w związku ze złożonymi skargami podróżnych;

d. Spotkania z przedstawicielami przewoźnika (Opolski Zakład Przewozów Regionalnych);

e. Przyjmowanie wnioskodawców osobiście w Biurze Koordynacji i przyjmowanie korespondencji pocztowej;

f. Badanie i analizowanie wniosków podróżnych;

g. Wizje lokalne na stacjach i w pociągach w celu stwierdzenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu przewozów pasażerskich.

Biuro Koordynacji Komunikacji Kolejowej w Woj. Opolskim w dalszym ciągu realizuje zadania rzecznika niezmotoryzowanych i występuje w imieniu wnioskodawców do przewoźnika lub też odpowiada według posiadanej wiedzy na wnioski.

Opolski Zakład Przewozów Regionalnych ustosunkował się do niektórych skarg przekazanych przez Rzecznika Niezmotoryzowanych (odpowiedzi przewoźnika w załączeniu).

Szczegółowy wykaz czynności wykonywanych przez Rzecznika Niezmotoryzowanych w okresie od 15 listopada 2005 r. do 11 stycznia 2006 r. zawiera tabela.

Termin Krótka charakterystyka podjętych czynności rzecznika Efekt
15.11.2005 Konferencja prasowa dotycząca wprowadzenia przez PKP nowego rozkładu jazdy pociągów oraz projektu rzecznika niezmotoryzowanych zorganizowana w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego Informacja o projekcie rzecznika niezmotoryzowanych oraz jego działalności na Opolszczyźnie.
15.11-18.11 Rozwieszenie plakatów informujących o działalności rzecznika niezmotoryzowanych na stacjach woj. opolskiego Informacja o projekcie rzecznika niezmotoryzowanych oraz jego działalności na Opolszczyźnie.
15.11. Wyszukanie wniosku na forum miłośników kolei gdzie napisano o wyświetlaczach peronowych w Opolu wyświetlacze są nie kompletne, ukazują się na przykład pociągi do Burgas (nie ma takiego połączenia od lat) czy do Kluczborka przez Nysę natomiast pociągi do Kielczy czy Jelcza Laskowic na wyświetlaczach wykazują inne stacje bo takich na wyświetlaczach nie ma Skierowano wniosek o poprawienie stanu wyświetlaczy do Opolskiego Zakładu Przewozów Regionalnych
16.11. - 15.01.2006 Dyżur biurowy - odbieranie wniosków, udzielano telefonicznej i e-mailowej informacji dotyczącej nowego rozkładu jazdy. Przyjmowanie wniosków dotyczących ewentualnych zmian w rozkładzie oraz skarg pasażerów dotyczących opóźnień pociągów lub też nieprawidłowości w funkcjonowaniu pociągów regionalnych czy też wyrazy niezadowolenia z jakości obsługi pasażera Stały kontakt w określonej porze z wnioskodawcami
16.11. Wniosek telefoniczny Mariana Zubrzyckiego z Jełowej o wcześniejszy przyjazd poc nr 930 Kluczbork - Opole do Opola oraz zapytanie o rozkład jazdy na linii Opole - Nysa Brak realizacji wniosku - w styczniu rozeznanie preferencji wśród podróżnych pociągu w celu określenia godziny kursowania
17.11. Telefoniczne zapytanie Justyny Paciejewskiej o rozkład jazdy na trasie Opole - Brzeg oraz skarga na ciągłe opóźnienia poc. nr 4633 rel Kędzierzyn K. - Wrocław Sprawę opóźnień poc. skierowano do Opolskiego Zakładu Przewozów Regionalnych z wnioskiem o wyjaśnienia
17.11. Wniosek telefoniczny Andrzeja Kuśki z Jełowej o wcześniejszy przyjazd poc nr 930 Kluczbork - Opole do Opola Brak realizacji wniosku - w styczniu rozeznanie preferencji wśród podróżnych pociągu w celu określenia godziny kursowania
17.11. Odpowiedz na e-mail Grzegorza Wąsowicza w sprawie wcześniejszego odjazdu poc. Kędzierzyn 4.52 - Gliwice na skomunikowanie z IC do Warszawy Brak realizacji wniosku - wcześniejszy odjazd to pogorszenie dojazdu do pracy w Gliwicach i Katowicach.
18.11. Odpowiedź na e-mail Jarosława Świerczaka dotyczący wydłużenia poc. Opole - Biskupice Oławskie - Opole do Jelcza Laskowic Brak realizacji wniosku = jednoznaczne stanowisko Dolnośląskiego Zakładu Przewozów Regionalnych i Urzędu Marszałkowskiego Woj. Dolnośląskiego dla utrzymania połączenia, z którego korzystało kilkanaście osób.
18.11. Telefoniczne zapytanie pasażerów dojeżdżających do zakładów koksowniczych w Zdzieszowicach o rozkład jazdy na linii Opole - Kędzierzyn Koźle - Opole Udzielenie informacji ustnej o rozkładzie jazdy pociągów od 11.12.2005
18.11. Odpowiedz na e-mail Krzysztofa Gawrona dotyczący zmian w rozkładzie jazdy linii Nysa - Kamieniec Ząbkowicki (zamiana KKA na pociągi) Brak możliwości realizacji wniosku ze względu na podniesienie znacznie deficytu kursowania pociągów
21.11. Telefoniczny wniosek Józefa Zimonia z Nowej Bogacicy (dojeżdżający ze stacji Bukowo) o przyśpieszenie przyjazdu do Opola poc. nr 930 Kluczbork-Opole Brak realizacji wniosku - w styczniu rozeznanie preferencji wśród podróżnych pociągu w celu określenia godziny kursowania
21.11 Odpowiedz na e-mail Natalii Łowickiej wniosek o wcześniejsze połączenie Kluczbork - Poznań i późniejsze Poznań - Kluczbork Brak realizacji wniosku - obecnie poprawiono bezpośrednie połączenia Kluczborka z Poznaniem, inne połączenia (kiedyś istniejące) nie zapewnią dużej liczby podróżnych
22.11 Odpowiedz na e-mail Leona Rękasa dotyczący zmiany terminów kursowania pociągów na linii Kędzierzyn Koźle - Wrocław Brak realizacji wniosku - realizacja spowodowałaby pogorszenie oferty na linii Kędzierzyn K. - Wrocław.
23.11. Wizja lokalna przejazd pociągiem Wrocław - Kędzierzyn Koźle stwierdzono mocno wyeksploatowany pociąg m.in. z brakiem półek na bagaż, brudne szyby, brak stolików Skierowano wniosek o wyjaśnienia do Opolskiego Zakładu Przewozów Regionalnych i skierowanie na tą linię lepszego taboru
23.11. Telefoniczny wniosek Reginy Sokołowskiej o przesunięcie poc. nr 930 rel Kluczbork-Opole na przyjazd do Opola przed godz. 7. Brak realizacji wniosku - w styczniu rozeznanie preferencji wśród podróżnych pociągu w celu określenia godziny kursowania
23.11. Odpowiedź na e-mail Łukasza Chwałko o zmianę rozkładu jazdy na linii Nysa-Brzeg Brak realizacji wniosku ze względu na warunki techniczne linii (brak mijanki) i brak lokomotyw do obsługi połączeń
23-28.11. Telefoniczne skargi podróźnych z linii Opole - Kędzierzyn i Opole - Jelcz Laskowice o braku lub zniszczonych rozkładach jazdy na przystankach osobowych Skierowanie wniosku do Opolskiego Zakładu Przewozów Regionalnych o wymianę lub uzupełnienie brakujących rozkładów jazdy.
24.11. Telefoniczny wniosek Ewy Kantor dzwoniącej w imieniu męża dojeżdżającego do zakładów koksowniczych w Zdzieszowicach o wcześniejszy odjazd poc nr 64220 rel. Opole - Zdzieszowice oraz skarga na ciągłe opóźnianie poc. nr 6433 rel. Wrocław - Kędzierzyn Koźle Brak realizacji wniosku o zmianę rozkładu jazdy - dojazd do pracy w Zdzieszowicach na godz. 6 zapewniony (przyj. poc. o 5.45). Sprawę opóźnień poc. skierowano do Opolskiego Zakładu Przewozów Regionalnych z wnioskiem o wyjaśnienia.
24.11. Odpowiedz na e-mail Krzysztofa Niemca o wcześniejszy odjazd pociągu z Częstochowy do Kluczborka w rozkładzie jazdy kursującego do 10.12.2005 poc. posp. WROCŁAWIANIN Brak realizacji wniosku ze względu na skomunikowanie poc. w Częstochowie z pociągiem z Kielc
25.11. Telefoniczny wniosek Beaty Szachs o uruchomienie poc. osobowego Opole