Dzięki Muzeum Miasta Łodzi, w październiku wystawa zawitała na wydarzeniu plenerowym, by mogli się z nią zapoznać nie tylko odwiedzający urząd miasta. (Fot. Piotr Spychała)