Pismo skierowano dnia 19 maja do Urzędu Transportu Kolejowego.

Zawiadamiamy o poważnym naruszeniu Ustawy o Transporcie Kolejowym popełnionym przez PKP PLK S.A. w zakresie terminowego ogłoszenia wysokości stawek jednostkowych opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej na okres 2006/7.

PKP PLK S.A. złamała art. 33 ust. 9 Ustawy o Transporcie Kolejowym, czyli nie ogłosiła na 4 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o przydział tras i w sposób zwyczajowo przyjęty, stawek opłat jednostkowych za korzystanie z infrastruktury kolejowej na okres 2006/7. Termin ogłoszenia stawek upłynął 28 grudnia 2005 r. cztery miesiące przed 28 kwietnia 2006 r. - do kiedy mogli zgłaszać wnioski przewoźnicy na trasy pociągów kwalifikowanych. Tymczasem - jeszcze dnia 15 maja br., stawki nie były dostępne na stronie internetowej. Na dowód tego załączamy do pisma wydruki stron internetowych PKP PLK S.A z dnia 15 maja 2006 roku.

Opisane działanie jest naszym zdaniem szkodliwym wykorzystaniem pozycji monopolistycznej i działaniem na szkodę konsumentów. Postępowanie zarządcy infrastruktury nie pozwala w sposób racjonalny kształtować pasażerskiej oferty przewozowej przez przewoźników, z uwagi na nieznany pułap kosztów za przewozy w rozkładzie jazdy 2006/7. Nieogłoszenie stawek naraża także rynek kolejowy na nowe napięcia związane z odłożeniem terminów negocjacji i podpisywania umów pomiędzy koordynatorami przewozów i przewoźnikami w segmencie przewozów regionalnych dofinansowanych przez samorządy.

Wnioskujemy o ukaranie spółki zgodnie z postanowieniami Rozdziału 12 Ustawy o Transporcie Kolejowym – karą pieniężną. Uważamy, że poza ukaraniem spółki, należy po ogłoszeniu stawek przez spółkę przywrócić termin 4 miesięcy na zgłoszenie wniosków o przydzielenie tras dla wszystkich przewoźników.

Centrum Zrówoważonego Transportu, Biuro Społecznego Rzecznika Niezmotoryzowanych.