W związku z tym postulowaliśmy uczytelnienie i faktyczną hierarchizację układu drogowego poprzez obniżenie klasy dróg GP i G wewnątrz obwodnicy miejskiej o jedną klasę, za wyjątkiem pozostawienia klasy GP dla samej obwodnicy miejskiej, Wisłostrady na północ od mostu Grota, Modlińskiej, al. Prymasa Tysiąclecia - Al. Jerozolimskich (w kierunku granicy miasta).