Dzisiejszy artykuł to pierwszy odcinek z cyklu pism dotyczących wadliwych ustawień sygnalizacji dla pieszych oraz konkretnych problemów wynikających z nadużywania przycisków. Problemy zostały szczegółowo zdiagnozowane we wrześniu podczas obserwacji zachowań ponad dwóch tysięcy pieszych w trakcie ponad czterystu cykli świateł na ośmiu skrzyżowaniach. Jednym z nich było skrzyżowanie Doliny Służewieckiej z al. Wilanowska.

Pismo MDL-15-0310-01-MS

Do Zarządu Dróg Miejskich.

Niniejszym wnoszę o naprawienie cyklu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Wilanowska / Dolina Służewiecka. Obecne ustawienia świateł w sposób nieuzasadniony pogarszają warunki ruchu (pieszego) oraz przyzwyczajają do niestosowania się do sygnalizacji.

Przejście przez Dolinkę (ramię południowe)

Światła na przejściu przez południowe ramię skrzyżowania ustawione są tak, by: a) zmuszać pieszych do przechodzenia na czerwonym lub tracenia kilkudziesięciu sekund w każdym cyklu, b) niemożliwe było przejście przez ulicę w żadnym kierunku w ciągu jednego cyklu.

1. Zielone światło dla pieszych na przejściu przez jezdnię wschodnią Doliny Służewieckiej zapala się 25 sekund później niż światło czerwone dla samochodów.

Jest to o co najmniej 21 sekund za dużo, biorąc pod uwagę, że wymagany czas ewakuacji wynosi w tym wypadku ok. 1,5 sekundy. Takie ustawienie powoduje, że piesi idący w kierunku zachodnim znajdują się na wyspie dzielącej zbyt późno, by zdążyć przejść przez drugą jezdnię na zielonym świetle. Sytuacja jest tym bardziej bulwersująca, że takie ustawienie nie przynosi żadnych korzyści kierowcom – służy wyłącznie pogarszaniu warunków ruchu pieszych.


Przed obejrzeniem warto włączyć podpisy - wybierając "Polski CC" przyciskiem [CC] na dole ramki.

2. Zielone światło dla pieszych na przejściu przez jezdnię zachodnią Doliny Służewieckiej świeci się jednokrotnie przez ok. 10 sekund w trakcie całego 100-sekundowego cyklu. Dodatkowo jest tak skoordynowane ze światłami przez jezdnię wschodnią, że niemożliwe jest przejście w żadnym kierunku w jednym cyklu. Przedłużenie zielonego światła na jezdni wschodniej rozwiąże problem w kierunku zachodnim, lecz wskazane jest również naprawienie sytuacji w przeciwnym kierunku. W tym celu należy uwzględnić dodatkową fazę zielonego dla pieszych przez jezdnię zachodnią przed fazą lewoskrętu z al. Wilanowskiej w kierunku południowym. Biorąc pod uwagę rozmiary skrzyżowania, skrócenie faz kolizyjnych nie powinno być drastyczne ze względu na dużą odległość (a więc i czas dojazdu do punktu kolizji).

Przejście przez aleję (ramię wschodnie)

Analogiczna sytuacja do tej opisanej w punkcie 1 występuje na przejściu przez północną jezdnię al. Wilanowskiej na wschodnim ramieniu skrzyżowania. Zielone światło dla pieszych zapala się 26 sekund później niż światło czerwone dla samochodów, czyli co najmniej 22 sekundy dla późno.

W związku z powyższym proszę o bezzwłoczną korektę ustawień świateł.