Dla porównania, przy warszawskim ratuszu sygnalizacja została wyposażona w przyrządy utrudniające ruch pieszy.