Pieszy nie może przejść w linii prostej z metra do ratusza - musi zboczyć z drogi, by oddać hołd przyciskom.