- wreszcie, przyciski umieszczono niezgodnie z prawem, nie uwzględniając kierunków dojścia pieszych (nie potraktowano np. przejścia przez ul. Marszałkowską jako źródła ruchu).