2016.08.03: Światowida

Do: Biuro Drogownictwa i Komunikacji

W związku z projektem budowy linii tramwajowej na Tarchomin wraz z układem drogowym ulic: Światowida i Projektowanej (część II) przedstawionym w Biurze Drogownictwa w dniu 29 lipca 2016 roku, stowarzyszenie Zielone Mazowsze wnosi następujące uwagi:

- Istniejące drogi rowerowe wzdłuż ulicy Światowida należy w całości wyremontować (stosując nawierzchnię zgodną ze Standardami), w miarę możliwości oddzielić od chodnika trawnikiem. Stan nawierzchni trasy rowerowej wzdłuż Światowida jest daleki od doskonałości, a wiek trasy jest dobrą przesłanką do całkowitej przebudowy tej trasy i dostosowania jej do obecnych Standardów, a nie tylko punktowych poprawek.

- Przejazdy drogi dla rowerów i chodnika przez wyjazdy z posesji prowadzić z zachowaniem ciągłości niwelety i nawierzchni drogi rowerowej i chodnika.

- W miejscach odgięć drogi dla rowerów przy przejazdach z ul. Książkową, Ciołkosza i wjazdami na osiedla zastosować wyłukowania o promieniu większym niż minimalne wymagane Standardami 20m - z racji na duża ilość miejsca możliwe wydaje się nawet zastosowanie łuków o r=50m i większych.

- Przewidzieć możliwość wjazdu rowerem na drogę rowerową w relacji z ulicy Strumykowej. Wskazane wydaje się tu doprojektowanie czwartego wlotu skrzyzowania będącego łącznikiem drogi rowerowej wzdłuż ulicy Światowida z ulicą Strumykową.