Ekspedycja poszukiwawcza zakończona niepowodzeniem

W piątek, 17 grudnia 2004 br. o godz. 16:00 na rogu ulic Świętokrzyskiej i Marszałkowskiej rozpoczęła się ekspedycja pod hasłem "Ze świecą drogi rowerowej szukaj".

ZDM kosztem kilkuset tysięcy złotych wyremontował szeroki chodnik na ul. Świętokrzyskiej. Niestety, zapomniano przy tym o wytyczeniu niezwykle tu potrzebnej drogi dla rowerów.

Rowerzyści ze świecami w asyście warszawskiej prasy i telewizji dokładnie przeszukali wyremontowany chodnik, ale nie znaleźli ani centymetra drogi dla rowerów.

Ta świeca jest wyjątkowo odpowiednia na tę okazję, bo przypomina warszawskie drogi dla rowerów - długość niewiele większa niż szerokość.

Fakty

- Uchwałą Zarządu Miasta Stołecznego Warszawy nr 188/C/96 z dnia 25 czerwca 1996 r. Zarząd Dróg Miejskich zobowiązany jest "do tworzenia na terenie Warszawy warunków dla komunikacji rowerowej".

- Koncepcja Ogólnomiejskiej Systemu Dróg dla Rowerów przyjęta uchwałą Zarządu Miasta nr 127/CXLIV/97 z dnia 15 kwietnia 1997 r. przewiduje drogę dla rowerów wzdłuż ulicy Świętokrzyskiej.

- Ul. Świetokrzyska kilkukrotnie była wskazywana przez Stowarzyszenie Zielone Mazowsze jako element priorytetowej trasy rowerowej wschód-zachód.

- Warszawski Okrągły Stół Transportowy rekomendował "wykorzystywanie szans do poprawy warunków ruchu rowerowego jakie stwarzają inne, nie rowerowe inwestycje", wymieniając wśród przykładów takich szans "remonty chodników".

- W sierpniu br. Społeczny Rzecznik Niezmotoryzowanych wystąpił do ZDM z pismem zwracającym uwagę na brak realizacji dróg rowerowych podczas wymiany nawierzchni chodników, podając wówczas przykład ul. Grochowskiej i al. Solidarności (Targowa - Jagiellońska) i prosząc o podjęcie działań systemowych dla zapewnienia jednoczesnego budowania dróg rowerowych w trakcie modernizacji chodników.

- Na spotkaniu w ZDM w dniu 7 września br. droga dla rowerów w ciągu ulic Świętokrzyska - Prosta znalazła się wśród uzgodnionych "proponowanych realizacji na rok 2005".

- Według notatki służbowej ZDM z tego samego spotkania (znak DTBR/490/04) "ustalono, iż dalszy rozwój dróg rowerowych w mieście może następować przy okazji remontów chodników oraz sygnalizacji świetlnych, powstającego nowego zagospodarowania przyległego do pasa drogowego [...]"

Tymczasem...

W trakcie zakończonej właśnie modernizacji niezwykle szerokiego chodnika przy ul. Świętokrzyskiej nie powstała żadna ścieżka rowerowa.