SRN do marszałka województwa świętokrzyskiego

Szanowny Panie Marszałku,

Z zaniepokojeniem obserwuję sytuację w Państwa województwie na kolejach regionalnych. Skandaliczne są zapowiedzi zlikwidowania co trzeciego połączenia kolejowego w obrębie województwa, podczas gdy na przykład w województwie Opolskim liczba pociągów wzrosnie o około 20%. Co więcej dowiedziałem się o planowanym zamknięciu takich połączeń kolejowych jak:

- Ostrowiec Świętokrzyski - Sandomierz, co odetnie południowo - wschodnią Polskę od dogodnych połączeń ze stolicą oraz północnymi częściami kraju;

- Tomaszów Mazowiecki - Skarżysko-Kamienna, co zlikwiduje bezpośrednie połączenie Łodzi z Kielcami;

- Sitkówka - Busko Zdrój, co uniemożliwi dojazd kolejowy do popularnego uzdrowiska;

A już zupełną porażką, o czym doniosło kieleckie Echo Dnia z 28 lipca, byłaby sytuacja, w której Kielce pozostałyby odcięte w ogóle od połączeń pociągami kwalifikowanymi i pospiesznymi z resztą kraju.

Proszę o wyjaśnienie jakie kroki podejmuje Urząd Marszałkowski w celu zapobięgnięcia opisanej powyżej sytuacji. Uważam, że jako jednostka kierująca się przede wszystkim dobrem publicznym powinni Państwo dążyć do zachowania wszystkich dotychczas istniejacych na terenie województwa połączeń kolejowych. Ich utrata naraża bowiem mieszkańców województwa na znacznie większe straty finansowe, niż dalsze utrzymywanie kolei regionalnych.

Współpracując z liczącymi się w kraju organizacjami eksperckimi w dziedzinie kolei regionalnych wiem, że ten segement rynku kolejowego może przynosić zyski. Aby to osiągnąć należy dążyć do zmniejszenia kosztów funkcjonowania kolei przy zachowniu wpływów, układając dogodne dla największej grupy pasażerów rozkłady jazdy, wzbogacając ofertę przewozową oraz zastępując ciężki i drogi w eksploatacji tabor, nowym - najlepiej autobusami szynowymi.

Z całą pewnością nie przyniesie jednak zysków odcięcie kolejnych miast od połączeń kolejowych, często równoważne z odcięciem ich od świata.

Jeśli podejmą Państwo zdecydowane działania mające zapobiec zamknięciu wymienionych linii kolejowych, oferuję swoją pomoc. Natomiast bierność z Państwa strony będzie skutkowała podjęciem wspieranych przeze mnie zdecydowanych działań społecznych przeciwko zamknięciu tych linii kolejowych.

Z poważaniem,

Społeczny Rzecznik Niezmotoryzowanych

Krzysztof Rytel