2016.06.17: Stanisławowska - Dwernickiego - Szaserów

ZM-16-0684-01-AB

Do: Zarząd Dróg Miejskich.

Nawiązując do wyłożonego do konsultacji projektu budowy infrastruktury dla rowerów w ciągu ulic Stanisławowska – J. Dwernickiego – Szaserów, zgłaszamy następujące uwagi:

Uwaga ogólna

Ciąg Stanisławowska - Dwernickiego - Szaserów nie nadaje się na główną trasę rowerową dla Pragi Południe. Nie powinien być traktowany jako trasa zastępcza dla Grochowskiej ze względu na zbyt dużą liczbę skrzyżowań i sygnalizacji, słabą widoczność na tych skrzyżowaniach. Na istniejącym odcinku na jednym kilometrze jest 10 skrzyżowań, do tego zjazdy na parkingi, ludzie czekający na ścieżce na autobus, bo chodnik za wąski, parkowanie zasłaniające widoczność na przejazdach itp. Ciąg ten może pełnić funkcje ściśle lokalnej trasy dojazdowej, ale nie może służyć jako jedyna trasa w tych okolicach. Efektem będzie kiepska prędkość użytkowa, liczne kolizje i konflikty. Docelowo główna trasa rowerowa ze wschodu i tak będzie musiała prowadzić albo Grochowską albo wzdłuż torów kolejowych. Lepszą lokalizacją dla tymczasowej trasy alternatywnej może być np. ciąg Kobielska - Osowska.

Uwagi szczegółowe

1. W związku z częściową zabudową zatoki przed budynkiem Mińska 65 wskazane byłoby wyprostowanie chodnika.

2. Na skrzyżowaniu Mińska / Stanisławowska należałoby doprojektować łącznik rowerowy do ślepego zakończenia wschodniego odcinka Mińskiej.

3. Ulica Dwernickiego: na skrzyżowaniach z Podskarbińską, Siennicką, Kickiego przydałoby się skorygować wyłukowania na połączeniu jezdni, tak by naprowadzały skręcających w prawo na pas ruchu, a nie na pas rowerowy.

4. Na skrzyżowaniu Szaserów / Garwolińska powinien znaleźć się komplet przejazdów.

5. Na skrzyżowaniu Szaserów / Nasielska widoczność jest ograniczona przez żywopłot, który trzeba będzie niestety wyciąć.

6. Na skrzyżowaniu Szaserów / Serocka widoczność jest ograniczona przez reklamy na płocie i w narożniku działki. Należy przysunąć przejście i przejazd do samego skrzyżowania (i tak nie ma 5 m odsunięcia, więc pod względem płynności ruchu nie ma to znaczenia). Alternatywnie należy uwzględnić konieczność wykupienia narożnika, przynajmniej skosu o wymiarach 5x5 m.

7. Na skrzyżowaniu Szaserów / Wiatraczna wskazane byłoby zwężenie wlotu ul. Dwernickiego do szerokości odpowiadającej liczbie pasów ruchu i/lub umieszczenie azylu na przejściu dla pieszych. Alternatywnie, można rozważyć przekształcenie skrzyżowania w mini rondo z DDR jako dodatkowymi wlotami od strony wschodniej.