2016.08.03: Szaserów - Dwernickiego - Stanisławowska

Do: Biuro Drogownictwa i Komunikacji.

W związku z projektem budowy infrastruktury rowerowej na ulicach Dwernickiego, Szaserów, Stanisławowska stowarzyszenie Zielone Mazowsze zgłasza następujące uwagi do projektu:

Ul. Szaserów

- Na wjazdach do posesji zachować ciągłość nawierzchni i niwelety drogi dla rowerów.

- Na skrzyżowaniu Szaserów / Serocka rozważyć zmniejszenie łuków jezdni samochodowych, zwłaszcza po północno-wschodniej i południowo-wschodniej stronie skrzyżowania.

- Na wysokości budynku Szaserów 92/94 drogę rowerową odsunąć od miejsc parkingowych albo w inny sposób (np. słupki) zabezpieczyć przed sytuacjami, w których samochód parkujący w zatoce postojowej przednim "zwisem" pojazdu wystaje na drogę rowerową zawężając jej światło.

- Punktowe poszerzenie drogi rowerowej w rejonie ulicy Romea i Julii i wjazdu na osiedlowy parking przy Szaserów 116 i 118 wydaje się być niepotrzebne, a zwęża dość wąski chodnik. Proponujemy rezygnację z poszerzenia, prowadzenie ruchu rowerowego i pieszego przez wjazd w ul. Romea i Julii z zachowaniem ciągłości nawierzchni i niwelety drogi rowerowej i chodnika (przerwanie ciągłości nawierzchni i niwelety jezdni).

- Wyłukowanie zakrętów drogi rowerowej za przystankiem przy ulicy Wspólna Droga i przy wjeździe do szpitala na Szaserów może posiadać łuki o znacznie większym promieniu niż minimalny wymagany standardami 20m. Wnosimy o powiększenie promieni łuków.

- W rejonie szpitala na Szaserów oraz budynków przy Szaserów 116 i 118 występuje dość silna presja parkingowa - dlatego zalecamy by trasy rowerowe i chodniki w miejscach tych zabezpieczyć przed nielegalnym parkowaniem i jeżdżeniem po nich wzdłuż samochodami.

- Należy przewidzieć miejsca pod parkingi rowerowe, w szczególności pod Szpitalem na Szaserów (4 stoijaki) i przy sklepach przy ul. Romea i Julii (2 stojaki).

Ul. Dwernickiego

- W miejscu, gdzie droga rowerowa przechodzi w pasy rowerowe zapewnić ciągłość niwelety i nawierzchni trasy rowerowej (brak krawężnika w poprzek, brak rynienki kanalizacyjnej). Jest to niezbędne dla bezpieczeństwa, gdyż wjazd z pasa rowerowego na drogę rowerową odbywa się pod kątem ostrym – jakakolwiek nierówność lub uskok w tym miejscu może być bardzo niebezpieczny dla rowerzysty.

- Na wjazdach do posesji zachować ciągłość nawierzchni i niwelety drogi dla rowerów.

- Równoległe miejsca postojowe w ulicy wyznaczyć tak, by fizycznie niemożliwe było na nich parkowanie ukośne, z wjeżdżaniem częścią pojazdu na chodnik i wystawaniem pojazdu na drogę rowerową. W razie konieczności zastosować słupki lub inne urządzenia BRD w celu zapewnienia powyższego.

- Doprojektować brakujące przejście dla pieszych przez ulicę Dwernickiego na skrzyżowaniu z Kickiego.

- Obszary wyłączone z ruchu w ulicy Dwernickiego zamienić na wyspy (np. z prefabrykatów) by uniemożliwić nielegalne parkowanie pojazdów w tych miejscach.

- Doprojektować brakujące przejście dla pieszych przez ulicę Dwernickiego na skrzyżowaniu z Siennicką.

Ul. Stanisławowska

- Równoległe miejsca postojowe w ulicy wyznaczyć tak, by fizycznie niemożliwe było na nich parkowanie ukośne, z wjeżdżaniem częścią pojazdu na chodnik i wystawaniem pojazdu na drogę rowerową. W razie konieczności zastosować słupki lub inne rozwiązania.

- Na rondzie Terespolska/Stanisławowska zastosować znak P-27 na środku pasa ruchu po obwiedni ronda sugerujące cyklistom jazdę środkiem pasa ruchu w tym miejscu.

- Rozważyć korektę geometrii i szerokości jezdni na łuku Stanisławowska - Mińska tak by pas rowerowy zaczynał się już w ulicy Mińskiej. Zakręt ten to prawdopodobnie najniebezpieczniejsze miejsce na całej trasie - tu w szczególności wskazana jest separacja ruchu rowerowego od ruchu aut. Absolutnie niezbędne jest to zwłaszcza w kierunku z Mińskiej w Stanisławowską, w którym auta mogą "ścinać" zakręt zajeżdżając drogę rowerzyście, ale jeżeli możliwe jest obustronne poszerzenie jezdni i zmieszczenie pasów rowerowych, to je zalecamy.

- Jeżeli jest niemożliwe przedłużenie pasów rowerowych, jezdnie należy jak najbardziej ZWĘZIĆ, by zniechęcić kierowców do szybkiej jazdy, uspokoić ruch i fizycznie uniemożliwić wyprzedzanie rowerzystów w tym miejscu.

Zobacz także

Uwagi ogólne do koncepcji trasy rowerowej Szaserów - Dwernickiego - Stanisławowska: [zobacz >>>]