Obowiązujące wytyczne szerokości dla wszystkich chodników w Warszawie są bardzo podobne do wyników badań przepustowości wejścia do dworca autobusowego w Nowym Jorku wykonanych pół wieku temu.