Źródło: mapa.um.warszawa.pl, zdjęcie lotnicze z 2018 r.