Targowa 2.0 - przejezdna, ale nie tylko dla samochodów. Rys. Małgorzata Dembowska.

Komisja Infrastruktury o zmianach na Targowej

Dzisiaj - 6 lutego 2014 r. - Komisja Infrastruktury Dzielnicy Praga Północ rozmawiała o społecznym projekcie zmian w organizacji ruchu po otwarciu centralnego odcinka drugiej linii metra, polegających na:

- zwężeniu odcinka ulicy Targowej od Kłopotowskiego do Kijowskiej (przeniesieniu parkowania z chodników na jezdnię),

- wyłączeniu z ruchu odcinka ulicy Ząbkowskiej między Brzeską a Targową,

- wyznaczeniu naziemnych przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Okrzei z Targową.

Przed Komisją odbyła się wizja lokalna - spacer Ząbkowską i Targową z prezentacją problemów w terenie.

Pełny porządek obrad:

bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/000ef066/bkurgrnaobrfpbmuechnoznlovkpugfs/porządek.doc

Zdjęcia

Zbiórka przed Koneserem.

Ząbkowska obecnie nie jest przyjazna ani dla pieszych ani dla rowerzystów.

Jest to jednak ulica z potencjałem.

Podczas wizji lokalnej ujawnili się także przeciwnicy zmian. Np. Zakład Sieci Kanalizacyjnej S2 uważa, że podziemiem bezpieczniej.

Mieszkańcy przekonują radnych, że Targowa nie powinna być tranzytowym ściekiem komunikacyjnym.

Konrad Marczyński prosi o przyjęcie stanowiska popierającego społeczny projekt zmian.

Stanowisko przyjęte

Komisja Infrastruktury Rady Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy przyjęła stanowisko popierające zwężenie Targowej, zamknięcie Ząbkowskiej i wyznaczenie naziemnych przejść dla pieszych 9 głosami za przy jednym głosie przeciw i 3 wstrzymujących się. Jedyny radny, który głosował przeciw, nie brał udziału w wizji lokalnej.

Chwilę później analogiczne stanowisko przyjęła Komisja Polityki Społecznej, Bezpieczeństwa, Prawa i Samorządu.