SRN/08/0412/01/MS

Do: Zarząd Oczyszczania Miasta, Al. Jerozolimskie 11/19, 00-508 Warszawa

dotyczy: ogrodzenia trawników na ulicy Koszykowej

Szanowni Państwo --

W związku z zakończeniem prac podziemnych na ulicy Koszykowej, proszę o ponowne zamontowanie ogrodzeń trawników od strony ulicy na odcinku Nowogrodzka-Lindleya. Zwlekanie z przywróceniem stanu sprzed zamknięcia ulicy grozi ponowną dewastacją trawnika przez nielegalnie parkujące samochody i tym samym koniecznością jego ponownej rekultywacji. Tym samym proszę potraktować sprawę jako pilną.

Odpowiedź

Warszawa, dnia 31 marca 2008 r.

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na pismo nr SRN/08/0412/01/MS Zarząd Oczyszczania Miasta informuje, że prace polegające na wygrodzeniu trawników w liniach rozgraniczających ul. Koszykowej zostaną ukończone do dnia 15 kwietnia br.

Z poważaniem, Dyrektor Zarządu Oczyszczania Miasta, mgr Tadeusz Jaszczołt