Pismo ZM-19-0851-01-TG

Do Biura Polityki Mobilności i Transportu.

Nawiązując do projektu budowy tunelu w ciągu ul. 1 Praskiego Pułku, przesyłam następujące uwagi i wnioski:

1. Ze względu na bezpieczeństwo na projektowanym przejściu dla pieszych przez Okuniewską oraz dla zmniejszenia uciążliwości związanych z obsługą komunikacyjną osiedla Plac Wojska Polskiego, należy zaprojektować rondo na istniejącym jednokierunkowym wjeździe na osiedle z Okuniewskiej.

2. Należy zaprojektować chodniki prowadzące na pozostawione prowizoryczne parkingi zlokalizowane przy przystanku kolejowym PKP Wesoła. Należy rozważyć bezpośrednie przejście podziemne z parkingu po południowej stronie torów na peron kolejowy w kierunku centrum Warszawy.

3. Przystanek dla wsiadających do autobusów odjeżdżających w stronę Starej Miłosny należy zlokalizować naprzeciwko peronu kolejowego w kierunku Siedlec, w zatoce odseparowanej od jezdni, równoległej do ulicy. Należy rozważyć bezpośrednie przejście podziemne z peronu kolejowego na przystanek autobusowy.

4. Ze względu na bezpośredniość obsługi pieszej osiedla wojskowego oraz pawilonów handlowo-usługowych przy Raczkiewicza (d. 1. Praskiego Pułku), należy rozważyć przeniesienie głównego przejścia dla pieszych pod torami kolejowymi na wschodnią stronę jezdni w tunelu.

5. Należy poszerzyć do min. 3,0m chodnik prowadzący z osiedla do przejścia dla pieszych przez Okuniewską i na przystanki autobusowe.

6. Chodniki przy Głowackiego należy poprowadzić możliwie łagodnymi łukami zamiast ostrego zygzakowania wokół miejsc postojowych.

7. Należy zrezygnować z wydzielonej drogi dla rowerów przy Głowackiego. Wyjazd z pochylni należy połączyć z jezdnią jako wlot skrzyżowania, bez wyznaczania przejazdu dla rowerów. Należy przewidzieć drogę dla rowerów wzdłuż nowej jezdni od północnego wylotu z tunelu do Okuniewskiej, z uwzględnieniem przyszłego połączenie jej z DDR planowaną do wykonania w ramach rozbudowy DW637 w związku z budową S17 (WOW).

8. Nowe jezdnie oraz przebudowane odcinki istniejących jezdni należy zaprojektować o przekroju 2x1 (z rozdzieleniem przeciwległych kierunków ruchu co najmniej barierami linowymi), dla fizycznego uniemożliwienia wykonywania niebezpiecznych manewrów wyprzedzania oraz dla wyeliminowania nagminnego omijania pojazdów stojących w korkach.

Do wiadomości: Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej, Conectaplus Sp. z o.o.

Projekt

Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. 1 Praskiego Pułku w połączeniu z ul. Okuniewską: JPG, 5963 kB, JPG, 6528 kB.