Pismo ZM-19-0854-01-AB

Do Biura Polityki Mobilności i Transportu.

Nawiązując do projektu przebudowy sygnalizacji na skrzyżowaniu Al. Jerozolimskie/Ryżowa, przesyłam uwagi i wnioski:

1. Skrzyżowanie z przecięciem dróg pod ostrym kątem jest nieefektywne i niebezpieczne. Biorąc pod uwagę, że w odległości kilkuset metrów zakończona została duża inwestycja (ul. Nowolazurowa) pozwalająca przejąć obsługę relacji po północnej stronie Alej Jerozolimskich, północny wlot ul. Ryżowej powinien zostać zamknięty, z wyjątkiem dowiązania do planowanej drogi dla rowerów, a południowy przebudowany tak, by tworzył z Alejami Jerozolimskimi skrzyżowanie pod kątem prostym.

2. Projekt należy uzupełnić o przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów po zachodniej stronie skrzyżowania.

3. W przypadku pozostawienia przystanku po południowej stronie Al. Jerozolimskich w obecnej lokalizacji w postaci zatoki, należy zweryfikować proporcje skosów wjazdowych i wyjazdowych.

4. W związku z brakiem infrastruktury pieszej i rowerowej wzdłuż Al. Jerozolimskich proponujemy, aby projekt został rozszerzony o budowę chodnika i drogi dla rowerów po północnej stronie Al. Jerozolimskich od ul. Ryżowej do istniejącej infrastruktury wzdłuż Al. Jerozolimskich, 300m na wschód (za ul. Rawską).

Do wiadomości: Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej, AZET Sp. z o.o.

Projekt

Przebudowa skrzyżowania Al. Jerozolimskie/Ryżowa: JPG, 3058 kB.