Pismo ZM-18-0822-01-MS

Do Biura Polityki Mobilności i Transportu.

Nawiązując do przesłanego projektu przebudowy ul. Bardowskiego, przesyłam następujące uwagi i wnioski:

1. Negatywnie opiniujemy zmianę strony jezdni, po której prowadzona jest droga rowerowa, przy pętli autobusowej. Odcinek po wschodniej stronie jezdni może zostać jako łącznik, niezbędne jest jednak również zaprojektowanie analogicznego łącznika po stronie wschodniej – przynajmniej do wyjazdu z pętli. W obecnej formie projekt przewiduje, że rowerzysta jadący na południe będzie dwukrotnie zmieniać stronę jezdni na odcinku kilkudziesięciu metrów.

2. Promienie wjazdu i wyjazdu z pętli powinny zostać ograniczone do 12m, tak by zmniejszyć ryzyko wypadku na skutek zbyt szybkiego skrętu autobusu, bez zwrócenia uwagi na nadjeżdżających rowerzystów.

3. Z tych samych względów szerokość wjazdu na pętlę autobusową powinna zostać skrócona o co najmniej połowę. Na jej nadmierną szerokość wskazuje również rysunek ilustrujący przejezdność dla autobusu przegubowego.

4. Przejścia i przejazdy przez wjazdy na posesje oraz ul. Lnianą powinny być wykonane z zachowaniem ciągłości nawierzchni i niwelety chodnika oraz drogi dla rowerów.

5. Przejścia dla pieszych powinny zostać wyposażone w azyle.

6. Droga rowerowa powinna zostać doprowadzona do skrzyżowania z ul. Janowieckiej jako czwarty wlot skrzyżowania.

Do wiadomości: Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej, Pracownia Projektowa R-Plan.

Projekt

Przebudowa ul. Bardowskiego: JPG, 2528 kB, JPG, 2528 kB.