Pismo ZM-17-0744-01-AB

Do Inżyniera Ruchu m.st. Warszawy.

Nawiązując do projektu budowy ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Bysławskiej, wnosimy następujące uwagi:

1. Należy zapewnić powiązania trasy rowerowej z jezdnią na obu krańcach projektu, tak by możliwa była możliwie płynna kontynuacja jazdy w obu kierunkach. W tym celu droga droga dla rowerów/ciąg pieszo-rowerowy powinny zostać doprowadzone odpowiednio do Wału Miedzeszyńskiego od zachodu i Mozaikowej od wschodu. Na rondzie na skrzyżowaniu z ul. Mozaikową, droga dla rowerów powinna zostać włączona do ruchu jako czwarty wlot ronda (piąty, jeśli liczyć wjazd na posesję).

Analogiczne rozwiązanie powinno zostać zastosowane na skrzyżowaniu z ul. Wał Miedzeszyński.

W obecnej formie projektowany ciąg rowerowy prowadzi znikąd donikąd, utrudniając ruch zwłaszcza w kierunku wschodnim (konieczność dwukrotnego przejeżdżania przez jezdnię).

2. Na przecięciach ciągu pieszo-rowerowego z ulicami lokalnymi (Zagrodowa, Zatrzebie, Liliowa, Kosaćcowa, Regionalna x2) należy zachować ciągłość nawierzchni i niwelety.

3. Pomiędzy przystankami przy ul. Kosaćcowej powinno zostać wyznaczone przejście dla pieszych.

Do wiadomości: Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej, Biuro Usług Inżynierskich.

Projekt

Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Bysławskiej (odc. Wał Miedzeszyński-Poezji),

JPG, 1064 kB, JPG, 2592 kB, JPG, 3134 kB, JPG, 3564 kB, JPG, 4836 kB