9. Przejście i przejazd przez ul. Człuchowską przy skrzyżowaniu z Szeligowską należy wyposażyć w azyl.