Pismo ZM-19-0852-01-RB

Do Biura Polityki Mobilności i Transportu.

Nawiązując do projektu budowy ul. Człuchowskiej między ul. Lazurową a Szeligowską, przesyłam następujące uwagi i wnioski:

1. Przekrój drogi powinien zostać ograniczony do 2x1 pasów ruchu. Jest to uzasadnione nie tylko względami bezpieczeństwa, lecz również przekrojem jezdni na początku i końcu odcinka (po jednym pasie na przeciwległych wlotach i po jednym pasie do jazdy na wprost na wylotach nowego odcinka).

2. Liczba pasów ruchu na skrzyżowaniu z Lazurową powinna zostać dostosowana do obowiązujących przepisów, tj. liczba pasów do jazdy na wprost na wylocie skrzyżowania powinna odpowiadać liczbie pasów do jazdy na wprost na przeciwległym wlocie.

3. Przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów wzdłuż ulicy Człuchowskiej powinny zostać wykonane z zachowaniem ciągłości nawierzchni i niwelety chodnika i drogi dla rowerów oraz poprowadzone grzbietem progu spowalniającego (za znakiem wjazdu do strefy „Tempo 30”).

4. Skrzyżowanie z ulicą poprzeczną w połowie odcinka objętego projektem powinno zostać uzupełnione o brakujące przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów. Ponieważ na skrzyżowaniu są dwa pasy ruchu do jazdy na wprost bez żadnych zakrętów, dla poprawy bezpieczeństwa wskazana jest budowa sygnalizacji świetlnej lub instalacja progów.

5. Promienie łuków na drogach dla rowerów powinny wynosić nie mniej niż 4m.

6. Szerokość pasów ruchu na jezdni powinna zostać ograniczona do 3m.

7. Wskazane jest zastosowanie większej niż minimalna szerokości dróg dla rowerów (minimum 2,5 metra), jako że odcinek ten będzie z jednej strony pełnił funkcję dojazdu do stacji metra, a z drugiej do centrum dzielnicy.

8. Na skrzyżowaniu z ulicami Szeligowską i Rayskiego należy wykonać komplet przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych.

9. Przejście i przejazd przez ul. Człuchowską przy skrzyżowaniu z Szeligowską należy wyposażyć w azyl.

10. W pasie dzielącym drogi powinny zostać zasadzone drzewa.

Do wiadomości: Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej, Pracownia Projektowa R-Plan.

Projekt

Budowa ul. Człuchowskiej na odcinku od ul. Lazurowej do ul. Szeligowskiej: JPG, 8340 kB.