Pismo ZM-19-0855-01-TG

Do Biura Polityki Mobilności i Transportu.

Nawiązując do projektu budowy drogi dla rowerów wzdłuż ul. Kaliskiego, przesyłam uwagi i wnioski:

1. Rzetelną ocenę projektu uniemożliwia przedstawienie do opinii dwóch wersji projektu opartych na rozbieżnym stanie wyjściowym. Dwa rysunki mają ten sam tytuł i numer. Różnią się datą: jeden jest ze stycznia, a drugi z lutego 2019.Na pierwszym rysunku zaznaczone są drzewa do wycięcia. Zaplanowano nasadzenia krzewów. Na drugim planie żadnych drzew między istniejącym chodnikiem a torowiskiem tramwajowym już nie oznaczono. Nie przewidziano też nasadzeń zastępczych. Na trzecim rysunku (nr 3, luty 2019) pokazano tylko humusowanie z obsianiem trawą w pasie zieleni między chodnikiem a ścieżką. Taka gospodarka zielenią w mieście nie może być zaakceptowana. W jednym miejscu na nowszym planie widać drzewo w świetle chodnika (wcześniej zaznaczone do wycięcia). Według miejskiej mapy zieleni, jest to topola o obwodzie pnia 213 cm. Nie przewidziano odgięcia ani poszerzenia chodnika w tym miejscu.

2. Jako że zakończenie drogi dla rowerów wymaga włączenia się do ruchu, projekt powinien zostać uzupełniony o progi wyspowe lub wyniesioną tarczę skrzyżowania na ul. Kaliskiego przy zakończeniu drogi dla rowerów.

3. Promień łuku na wjeździe na drogę dla rowerów z kontrapasa na drodze wewnętrznej powinien wynosić min. 4m.

4. Pozytywnie oceniamy wyniesienie przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów przez drogę wewnętrzną. Powinno ono przy tym zostać wykonane w taki sposób, aby spełniało kryteria progu spowalniającego, w razie potrzeby z oznaczeniem wjazdu do strefy ruchu uspokojonego.

Do wiadomości: Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej, DroProjekt.

Projekt

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Kaliskiego (Archimedesa-droga wewnętrzna przy nrze 19): JPG, 4975 kB, JPG, 1663 kB, JPG, 4326 kB.