Pismo ZM-18-812-01-MS

Do Biura Polityki Mobilności i Transportu. Nawiązując do projektu wyznaczenia przejazdów rowerowych na skrzyżowaniu ul. Bartoka i al. KEN, przesyłam następujące uwagi i wnioski:

1. W projekcie brakuje łącznika doprowadzającego drogę dla rowerów do drogi serwisowej po północno-wschodniej stronie skrzyżowania.

2. Projekt „Usprawnienie ruchu rowerów od al. KEN do Doliny Służewieckiej” miał m.in. zapewnić możliwość jazdy do Doliny Służewieckiej po zachodniej stronie al. KEN. Potwierdza to druga część projektu dot. budowy łącznika przy budynkach Koński Jar 9 i 10. W projekcie brakuje jednak wyprowadzenia drogi rowerów w kierunku północnym po zachodniej stronie al. KEN.

3. Zmiana organizacji ruchu powinna uwzględniać wyznaczenie pasów rowerowych na ul. Bartoka, zgodnie z projektem wybranym w budżecie partycypacyjnym przez mieszkańców w 2015 roku. W związku z tym projekt powinien zostać uzupełniony o łączniki do pasów rowerowych. W przypadku włączenia w jezdnię, początek pasa rowerowego powinien być osłonięty, by zapewnić możliwość bezpiecznego włączenia się do ruchu.

Biorąc powyższe pod uwagę, wskazane byłoby ograniczenie przekroju wylotu ul. Bartoka do jednego pasa ruchu. (Na skrzyżowaniu lewy pas ruchu powinien służyć tylko do skrętu w lewo.) Przy okazji pozwoli to na usprawnienie ruchu i poprawę bezpieczeństwa, skracając drogę ewakuacji pieszych i rowerzystów.

4. Projekt powinien uwzględniać możliwość wjazdu rowerem na parking Parkuj i Jedź.

Do wiadomości: Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej.

Projekt

Projekt wyznaczenia przejazdów rowerowych na skrzyżowaniu ul.Bartoka i al. KEN: JPG, 3856 kB.