Ciągle widoczny jest brak systemowego rozwiązania konsultacji projektów infrastruktury transportowej [zobacz >>>][zobacz >>>]. Odbija się to na jakości projektów, które często są "na zbyt zaawansowanym etapie prac", aby je poprawić. Wiceprezydenci, którzy zapowiadali wprowadzenie systemowych rozwiązań, lub przynajmniej nakłonienie Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych do konsultowania przygotowywanych projektów, przestali być prezydentami, a problem pozostał.

Prawdopodobnie okaże się, że ZMID nadal uważa, iż Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy jest organizacją pozarządową reprezentującą rowerzystów [zobacz >>>]. Póki co jednak zgłaszamy uwagi do projektu udostępnionego na stronie Zarządu, licząc na to, że uda się go przynajmniej częściowo ulepszyć.

Pismo ZM-16-0714-01-RM z 10 XI 2016 r.

Do Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych.

Nawiązując do udostępnionego na stronie internetowej Zarządu projektu drogi rowerowej w ciągu ulic Górczewska-Leszno, proszę o informację, kiedy i w jaki sposób był on konsultowany ze środowiskiem rowerzystów. Jeżeli projekt nie był konsultowany, proszę o przekazanie informacji, kiedy i na jakiej podstawie uzyskane zostało odstępstwo od zasad wskazanych w Zarządzeniu nr 5523/2010 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju systemu transportu rowerowego na terenie miasta stołecznego Warszawy [zobacz >>>].

Niezależnie od powyższego, wnosimy następujące uwagi do projektu. Liczymy na ich uwzględnienie przed przystąpieniem do realizacji w terenie, aby środki publiczne zostały wykorzystane możliwie efektywnie.

1. Przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów przez ulice lokalne (Tyszkiewicza, Szlenkierów) powinny zostać wyniesione do poziomu chodnika/drogi dla rowerów. Wskazane byłoby też wyniesienie przejścia i przejazdu przez Karolkową – na tym skrzyżowaniu tylko w latach 2011-2014 doszło do trzech zdarzeń drogowych z udziałem pieszych.

2. Promienie łuków na skrzyżowaniach z ulicami, którymi nie kursuje miejska komunikacja autobusowa, powinny zostać ograniczone do maksymalnie 6m.

3. Przejście dla pieszych po południowej stronie skrzyżowania z Młynarską powinno zostać dosunięte do tarczy skrzyżowania, tak by odstęp od skrzyżowania nie przekraczał 5m. (Według projektu organizacji ruchu, projekt obejmuje całe skrzyżowanie.)

4. Analogicznie dosunięte do skrzyżowania powinny zostać przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów w linii ul. Młynarskiej po wschodniej stronie skrzyżowania.

5. Należy rozważyć, czy potrzebny jest wydzielony pas do prawoskrętu w ul. Młynarską. Rezygnacja z niego pozwoliłaby na dosunięcie przystanku autobusowego do skrzyżowania oraz skrócenie przejścia dla pieszych.

6. Nie jest jasne, czemu ma służyć ślepy przejazd przy ul. Młynarskiej. Jeżeli ma ułatwić wjazd na drogę rowerową dla jadących z południa, projekt powinien obejmować odcinek drogi rowerowej prowadzący z jezdni ul. Młynarskiej przed skrzyżowaniem na przejazd rowerowy.

7. Na odcinku Tyszkiewicza-Szlenkierów droga dla rowerów powinna zostać oddzielona od chodnika trawnikiem, tam gdzie starcza na to miejsca (w szczególności między Tyszkiewicza a Górczewską 8). Pozwoli to również wyprostować chodnik, skracając drogę pieszym

8. Analogiczna separacja wskazana jest na odcinku Karolkowa-Młynarska

9. Droga dla rowerów przy drzewie na rogu ul. Szlenkierów powinna zostać rozdzielona na ciągi jednokierunkowe po obu stronach drzewa. Powinno to pozwolić wyprostować przejazd i przejście dla pieszych.

10. Projekt powinien obejmować przynajmniej przejazd przez ul. Leszno przy skrzyżowaniu z ul. Okopową, np. na wspólnej blendzie z przejściem dla pieszych, tak by umożliwić wjazd na drogę rowerową w kierunku zachodnim i włączenie się do ruchu w kierunku wschodnim.

Projekt

PDF, 9212 kB