Pismo ZM-17-0760-01-BR

Do Biura Polityki Mobilności i Transportu.

Nawiązując do projektu ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Mickiewicza, zgłaszam następujące uwagi i wnioski:

Przedstawiony do zaopiniowania projekt powinien być rozpatrywany wyłącznie wraz projektami umożliwiającymi połączenie pl. Wilsona z przejazdem dla rowerzystów w ul. Zajączka i dalej do ul. Międzyparkowej. Obecna propozycja pogarsza bezpieczeństwo oraz zdecydowanie wydłuża czas przejazdu rowerzysty jadącego w kierunku ul. Słowackiego. Wynika to z konieczności wielokrotnego przejeżdżania przez tory tramwajowe, konieczności ustępowania miejsca pieszym i braku wlotu na pl. Wilsona, gdzie wedle projektu trzeba przeprowadzić rower po przejściu dla pieszych. Poza pogorszeniem warunków ruchu rowerzystów, projekt ten prowadzi do pogorszenia warunków ruchu i bezpieczeństwa dużej liczby pieszych na istniejącym chodniku.

Biorąc powyższe pod uwagę, proponujemy zawieszenie realizacji projektu do czasu doprojektowania brakujących odcinków z zachowaniem wydzielonej drogi dla rowerów na całym odcinku oraz połączenia z jezdnią pl. Wilsona. Jednocześnie, jako że umożliwienie jazdy rowerem na omawianym odcinku byłoby przydatne w ruchu lokalnym, proponujemy umożliwić jazdę rowerem po chodniku przez zastosowanie oznakowania dopuszczającego jazdę rowerem po istniejącym chodniku zamiast przewidzianego w projekcie oznakowania nakazującego korzystanie z projektowanej drogi dla rowerów i pieszych (de facto chodnika). Korzystniejszym rozwiązaniem od znaku C-13/C-16 w tym przypadku byłaby jedna z poniższych kombinacji:
a) C-16 + tabliczka T-0 z treścią tożsamą z dawną tabliczką t-22,
b) B-1 + tabliczka T-0 z treścią tożsamą z dawną tabliczką t-22.

Do wiadomości: Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej.

Projekt

Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Mickiewicza na odc. pl. Inwalidów-pl. Wilsona: JPG, 4719 kB.