Pismo ZM-18-810-01-MS

Do Biura Polityki Mobilności i Transportu.

Nawiązując do projektu przebudowy ul. Podskarbińskiej i Mińskiej, przesyłam następujące uwagi i wnioski:

1. Małe rondo na skrzyżowaniu Podskarbińskiej i Mińskiej jest rozwiązaniem korzystnym pod względem uspokojenia ruchu i zapewnienia miejsca na azyle [zobacz >>>], jednak zastosowane wokół niego rozwiązania rowerowe (w szczególności zakręty pod kątem prostym) są niebezpieczne i niefunkcjonalne. Należy zapewnić miejsce na normatywne zakręty i miejsce na kumulację przed przejazdami.

2. Należy doprojektować drogę dla rowerów po północnej stronie Mińskiej (od Podskarbińskiej do Terespolskiej), tak by uniknąć dwukrotnego przecinania jezdni ul. Mińskiej przy podróży rowerem w relacji z/do nowych osiedli do/z centrum. Drogę dla rowerów należy włączyć w jezdnię serwisową na skrzyżowaniu z Terespolską (ślepy odcinek Mińskiej). Dodatkową przestrzeń po stronie północnej można wygospodarować, zamieniając skośne miejsca parkingowe po stronie południowej na równoległe.

3. Należy zlikwidować przeplot drogi rowerowej z chodnikiem po południowej stronie Mińskiej, prowadząc ją wzdłuż miejsc parkingowych (z zachowaniem miejsca na słupki i skrajnię).

4. Należy powiązać projektowaną infrastrukturę rowerową z projektem pasów rowerowych w ul. Stanisławowskiej (projekt realizowany przez Zarząd Dróg Miejskich).

Projekt

Projekt przebudowy ul. Podskarbińskiej i Mińskiej w związku z budową zespołu zabudowy mieszkaniowej: JPG, 5157 kB.