Pismo ZM-18-0781-02-PZ

Do Biura Polityki Mobilności i Transportu.

Nawiązując do projektu budowy ul. Noworacławickiej, przesyłam następujące uwagi i wnioski:

1. Pozytywnie oceniamy zmiany w zakresie uzupełnienia brakujących odcinków chodników [zobacz >>>].

2. Pozytywnie oceniamy korektę rozwiązania włączenia pasa ruchu dla rowerów po północno-zachodniej stronie skrzyżowania z ul. Dolną, wciąż jednak brakuje analogicznego rozwiązania (osłoniętego wprowadzenie ruchu rowerowego na jezdnię) po stronie południowo-wschodniej. W celu wygospodarowania potrzebnego miejsca wystarczy skrócić o kilka metrów pas do lewoskrętu w ul. Noworacławicką.

3. Przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów przez wjazdy na parkingi i wyjazdy z nich powinny zostać przeprowadzone z zachowaniem ciągłości nawierzchni i niwelety chodnika i drogi dla rowerów (jako wyniesione).

4. W celu zapewnienia dostępności przystanków przed skrzyżowaniem z ul. Dolną, po ich południowej stronie powinno zostać wyznaczone przejście dla pieszych z azylem.

5. W projekcie brakuje przejścia i przejazdu po zachodniej stronie skrzyżowania z ul. Dolną.

6. W projekcie wciąż brakuje dróg rowerowych wzdłuż ul. Beethovena. Ich likwidacja byłaby krokiem wstecz względem stanu obecnego. Projekt powinien uwzględniać ich modernizację.

7. Projekt powinien zostać uzupełniony o bezpośredni łącznik między drogą dla rowerów po południowej stronie ul. Noworacławickiej a drogą dla rowerów po południowej stronie ul. Beethovena, umożliwiający jazdę na wprost bez konieczności pokonywania dwóch ciasnych zakrętów na odcinku kilkunastu metrów.

Do wiadomości: Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej.

Projekt

Projekt budowy ul. Noworacławickiej: JPG, 15089 kB, JPG, 13936 kB, JPG, 12342 kB.