Pismo ZM-19-0856-01-RB

Do Biura Polityki Mobilności i Transportu.

Nawiązując do projektu budowy drogi dla rowerów wzdłuż ul. Jana Olbrachta, przesyłam uwagi i wnioski:

1. Proponuję powiązać projektowane rozwiązanie z drogą dla rowerów planowaną wzdłuż ul. Górczewskiej, a przynajmniej zaznaczyć, jak to połączenie będzie wyglądać.

2. Należy zwiększyć szerokość drogi dla rowerów do 2,5 metra na całej długości.

3. Wszystkie przejazdy przez drogi wewnętrzne powinny zostać wyniesione do poziomu chodnika i drogi dla rowerów, z zachowaniem parametrów progów spowalniających o przekroju sinusoidalnym. Takie parametry powinny spełniać też wyniesione przejścia i przejazdy przez ul. Bitwy pod Lenino i Batalionu AK „Parasol”, których uwzględnienie w projekcie oceniam pozytywnie.

4. Geometria drogi dla rowerów wokół ronda na skrzyżowaniu z ul. Redutową powinna być zbliżona do okręgu, a nie wieloboku, by zwiększyć bezpieczeństwo ruchu rowerzystów poprzez przewidywalność ich ruchów dla innych uczestników.

5. Na przejeździe przez ul. Bitwy pod Lenino droga dla rowerów powinna zostać uzupełniona o wyłukowanie umożliwiające płynny wjazd na nią z kontrapasa.

Do wiadomości: Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej, DroProjekt.

Projekt

Budowa brakującego odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Jana Olbrachta (odc. Antka Rozpylacza-Górczewska): JPG, 3134 kB, JPG, 4418 kB, JPG, 7255 kB.