1. Proponuję powiązać projektowane rozwiązanie z drogą dla rowerów planowaną wzdłuż ul. Górczewskiej, a przynajmniej zaznaczyć, jak to połączenie będzie wyglądać.