Do 21 grudnia można składać uwagi do projektu drogi dla rowerów w ciągu Rudnickiego – Perzyńskiego – Podczaszyńskiego. Można się przy tym inspirować naszymi.

Pismo ZM-16-0726-01-AB z 20 XII 2016 r.

Do Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej.

Nawiązując do projektu przebudowy infrastruktury pieszej i rowerowej w ciągu ulic Rudnickiego, Perzyńskiego i Podczaszyńskiego, przesyłam następujące uwagi.

Uwaga ogólna

- Ewentualna detekcja pieszych powinna odbywać się automatycznie, bez konieczności naciskania przycisków.

Odcinek Maczka - Kochanowskiego

- Brakuje przejazdu przez Maczka i DDR po stronie wschodniej od Maczka do Obrońców Tobruku (z przejazdem przez starą Powązkowską) lub DDR po zachodniej stronie Rudnickiego. Skutkuje to utrzymaniem konieczności przejeżdżania dwukrotnie z jednej strony ulicy na drugą i z powrotem na odcinku 100 metrów.

- DDR wzdłuż Maczka na przebudowywanym odcinku warto byłoby poszerzyć do 2,5 m.

- Nowo budowane chodniki powinny mieć szerokość 1,8 m. W projekcie przewidziano chodniki o szerokości 1,5 m w miejscu przedeptów przy skrzyżowaniu Maczka / Rudnickiego. Zgodnie ze standardami ruchu pieszego (Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy nr 1539/2016, zał. 1) chodniki powinny mieć minimum 1,6 m, a zgodnie z Art. 20 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1169) powinny umożliwiać takim osobom mobilność i samodzielność [zobacz >>>]. Aby możliwe było minięcie się dwóch osób na wózkach inwalidzkich, ciąg pieszy powinien mieć szerokość min. 1,8 m.

Rondo Rudnickiego / Kochanowskiego

- Dodatkowy pas do skrętu w prawo (W->S) powinien zostać zlikwidowany lub poprowadzony wydzielonym bypassem. Dwupasowe zjazdy z ronda, słusznie zakazane w wielu krajach europejskich, skutkują niebezpiecznymi sytuacjami i zwiększają ryzyko wypadków, umożliwiając wyprzedzanie na wylocie ronda.

- Wyspa dzieląca na wlocie zachodnim jest za mała.

- Włączenie DDR w Kochanowskiego w kierunku wschodnim jest niebezpieczne. Rowerzysta teoretycznie ma ustąpić pierwszeństwa, w praktyce nie widzi samochodu nadjeżdżającego zza pleców. Włączenie do ruchu powinno odbywać się na zasadach ogólnych (skręt na wyniesionym przejeździe) albo w projekcie należy przewidzieć pas włączenia osłonięty zwężeniem jezdni (do 5,6 m na krótkim odcinku między przejściem a pasem włączenia). Kochanowskiego:

- Zamiast progu między Kochanowskiego a Literacką, korzystniejszym rozwiązaniem byłoby wyniesienie tarczy skrzyżowania Kochanowskiego / Literacka oraz wyznaczenie kompletu przejść dla pieszych.

Skrzyżowanie z Broniewskiego

- Roboty w obrębie skrzyżowania powinny zostać wykorzystane, by wyprostować i poszerzyć DDR przy Broniewskiego. W tym celu należy zlikwidować zatokę i przysunąć przystanek do skrzyżowania albo przenieść go za skrzyżowanie.

- Na wlocie zachodnim zaznaczono dwa pasy ruchu bez strzałek kierunkowych. Za skrzyżowaniem już jest jeden i nie ma miejsca na drugi. Należy albo wydzielić pas do skrętu, albo wykorzystać tę dodatkową szerokość na zatrzymanie autobusu w kierunku zachodnim bez zatoki.

- Przejście dla pieszych przez wjazd na drogę wewnętrzną na północ od skrzyżowania powinno zostać wyniesione.

- Chodnik wzdłuż Megasamu i targowiska powinien umożliwiać przejście przez drogę wewnętrzną w linii prostej. Przewidziane w projekcie rozwiązanie będzie zachęcać pieszych do korzystania z drogi dla rowerów jako najkrótszej drogi do jedynego przejścia przez jezdnię i/lub do chodzenia przez trawniki.

Odcinek Magiera-Staffa

- Droga dla rowerów na odcinku na północ od Magiera powinna biec możliwe prosto, bez łączenia z chodnikiem między Magiera a parkingiem.

Skrzyżowanie ze Staffa

- Jezdnia jednokierunkowej ulicy Staffa powinna zostać zwężona do 4,5 m i obustronnie wysłupkowana na odcinku między jezdnią Perzyńskiego a przejazdem dla rowerzystów. Tutaj nagminne jest parkowanie między skrzyżowaniem a przejazdem. Należy też wyciąć trochę krzewów po południowej stronie skrzyżowania.

Brak widoczności skutkował już w tym miejscu wypadkiem śmiertelnym [na zdjęciu tzw. Ghost Bike, czyli Duch Roweru upamiętniający zabitego na tym przejeździe rowerzystę].

- Można rozważyć przysunięcie przejścia i przejazdu bliżej skrzyżowania - tak jak przy Nałkowskiej.

- Projekt powinien zostać uzupełniony o przejście dla pieszych oraz przejazd dla rowerzystów łączące bezpośrednio park Herberta z terenem zielonym po zachodniej stronie Perzyńskiego. Oba te tereny stanowiły oryginalnie spójny teren zieleni ciągnący się łukiem od Trasy AK do Jarzębskiego, z rozmysłem chroniony przed zabudową. Jeszcze w planie ogólnym z 1992 r. był to element niezbędnego powiązania terenów zieleni prowadzącego aż do placu Wilsona i Parku Żeromskiego.

Ciągłość pasa zieleni przerwał prowizoryczny istniejący parking o nawierzchni nieutwardzonej w pasie drogowym Perzyńskiego, który powinien zostać na odcinku ok. 50m zastąpiony zadrzewieniem. Aby zachować zbliżoną liczbę miejsc parkingowych, można wyznaczyć pas parkowania równoległego na Perzyńskiego.

Skrzyżowanie z Żeromskiego

- Szerokość jezdni ul. Żeromskiego powinna zostać dostosowana do liczby pasów ruchu (6 m) i projekt powinien zostać uzupełniony o azyl na przejściu dla pieszych (również po zachodniej stronie skrzyżowania).

Skrzyżowania z Nałkowskiej, Jasnorzewskiej, Leśmiana

- W związku z nagminnym parkowaniem w miejscach niedozwolonych, należy wysłupkować przynajmniej samo skrzyżowanie i chodnik w promieniu 10 m od niego.

- Należy rozważyć wytyczenie przejść dla pieszych przez Perzyńskiego przy Nałkowskiej i przez Podczaszyńskiego przy Barcickiej - Leśmiana.

Skrzyżowanie z Marymoncką

- Przy Marymonckiej przydałby się komplet przejazdów, choć zapewne wymagałoby to większej przebudowy skrzyżowania.

- Projekt powinien zostać uzupełniony o połączenie DDR z Cegłowską (czwarty wlot skrzyżowania).

- Projekt powinien zostać uzupełniony o jednokierunkowy wjazd na DDR po zachodniej stronie Marymonckiej za przystankiem autobusowym. Obecna trasa w relacji wschód->południe jest niepotrzebnie kręta i kolizyjna (4 dodatkowe przecięcia z ciągami pieszymi).

Zobacz też

Projekt

Projekt budowy DDR, listopad 2016, PDF, 5153 kB

Niekończąca się historia, którą on zakończy?

[zobacz >>>]