Pismo ZM-17-0768-01-PZ

Do Biura Polityki Mobilności i Transportu.

Nawiązując do projektu zespołu budynków przy ulicy Powązkowskiej, zgłaszam następujące uwagi i wnioski:

1. Pozytywnie oceniamy zmiany w południowo-wschodnim rogu skrzyżowania (zmniejszenie liczby punktów kolizji z pieszymi i uciąglenie chodnika).

2. Należy zweryfikować celowość łączenia drogi dla rowerów z drogą wzdłuż ul. Elbląskiej, gdzie obecnie stosowane jest uspokojenie ruchu, co może wiązać się z poprowadzeniem ruchu rowerowego na zasadach ogólnych jezdnią.

3. Przekrój jezdni ul. Ficowskiego (oznaczonej na schemacie jako Elbląska) na przejściu dla pieszych powinien zostać ograniczony do szerokości jednego pasa ruchu, by uniemożliwić wyprzedzanie na pasach/omijanie samochodu ustępującego pierwszeństwa pieszemu.

4. Przebieg drogi dla rowerów w północno-wschodnim rogu skrzyżowania powinien zostać uproszczony (obecnie niepotrzebnie odwzorowuje ślad krawędzi jezdni, przez co przykładowo wymaga trzech skrętów - lewo-prawo-lewo, by skręcić w lewo z południa na zachód).

5. Droga dla rowerów w północno-wschodnim rogu skrzyżowania powinna zostać uzupełniona o łącznik do dróg serwisowych/parkingowych.

6. Przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów przez południowe ramię skrzyżowania (ul. Powązkowską) powinno zostać dosunięte do jego tarczy, tak by zmniejszyć rozmiar skrzyżowania, skrócić czasy ewakuacji i uprościć przebieg ciągów komunikacyjnych dla pieszych i rowerzystów.

7. Droga dla rowerów wzdłuż ul. Ficowskiego powinna umożliwiać włączenie się do ruchu w obu kierunkach, np. poprzez włączenie jej jako skrzyżowanie typu T na łuku ul. Elbląskiej niepodal zjazdu nr 1.

Do wiadomości: Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej, Danprojekt Plus Sp. z o. o.

Projekt

Skrzyżowanie Powązkowska-Elbląska (w związku z budową zespołu budynków mieszkalnych): JPG, 3369 kB.