Pismo ZM-18-0789-01-AB

Do Biura Polityki Mobilności i Transportu.

Nawiązując do przesłanego projektu budowy ronda na skrzyżowaniu ul. 1 Praskiego Pułku z Mazowiecką i ścieżki rowerowej od ul. Mazowieckiej do ul. Gościniec, przesyłam następujące uwagi i wnioski:

1. Należy wyprostować przebieg drogi dla rowerów wzdłuż ul. 1 Praskiego Pułku między przejazdem przez Trakt Brzeski a przystankiem autobusowym oraz między przystankiem autobusowym a przejazdem przez Mazowiecką (poszerzyć chodnik lub wprowadzić odcinki pasa zieleni między chodnikiem a drogą dla rowerów).

2. Należy zapewnić promień łuku minimum 4 m liczone do wewnętrznej krawędzi drogi dla rowerów po północnej stronie przejazdu przez Mazowiecką.

3. Należy doprojektować komplet przejazdów na skrzyżowaniu Trakt Brzeski / 1 Praskiego Pułku.

4. Należy doprojektować połączenie drogi dla rowerów wzdłuż 1 Praskiego Pułku z drogami serwisowym po północnej stronie ul. Trakt Brzeski; do połączenia brakuje ok. 20 m drogi dla rowerów po stronie zachodniej i 50 m drogi dla rowerów po stronie zachodniej.

5. Należy doprojektować brakujące przejścia dla pieszych na projektowanym rondzie oraz ok. 50 m chodnika po północnej stronie ul. Mazowieckiej do połączenia z początkiem istniejącego chodnika.

Do wiadomości: Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej, Polska Inżyniera Sp. z o.o.

Projekt

Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. 1 Praskiego Pułku z Mazowiecką i ścieżki rowerowej od ul. Mazowieckiej do ul. Gościniec: JPG, 3124 kB, JPG, 3933 kB.