Pismo ZM-18-0780-01-AB

Do Biura Polityki Mobilności i Transportu.

Nawiązując do projektu przebudowy ul. Rydygiera na odcinku Przasnyska - Matysiakówny, zgłaszam następujące uwagi i wnioski:

1. W projekcie brakuje chodnika i drogi dla rowerów po południowo-wschodniej stronie ul. Matysiakówny. W tym celu można zagospodarować powierzchnię przewymiarowanej jezdni. Projekt powinien przewidywać komplet przejazdów na skrzyżowaniu Rydygiera / Matysiakówny.

2. Włączenie drogi dla rowerów w jezdnię Rydygiera w kierunku południowym na skrzyżowaniu z Matysiakówny powinno być osłonięte wyspą - szerokość jezdni pozwala na zapewnienie możliwości bezpiecznego włączenia się do ruchu.

3. Wskazane byłoby uzupełnienie projektu o chodnik i drogę dla rowerów przez środek skweru, umożliwiając podróż najkrótszą trasą.

4. Należy rozważyć uzupełnienie projektu o drogę dla rowerów po południowej stronie na całej długości ul. Rydygiera, biorąc pod uwagę lokalizacje źródeł (zabudowa mieszkaniowa) i celów (centrum miasta) podróży.

5. W projekcie powinny w większym stopniu być uwzględnione fizyczne środki uspokojenia ruchu, w szczególności:
a. wyniesiona tarcza skrzyżowania z ul. Anny German,
b. wyniesione do poziomu chodnika/drogi dla rowerów przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów (przez wjazdy na posesje i drogi wewnętrzne, przez ul. Anny German w przypadku niezastosowania wyniesionej tarczy skrzyżowania),
c. ograniczenie szerokości pasów ruchu do 3,0m,
d. ograniczenie do minimum promieniu łuków, w szczególności na wjazdach na posesje i drogi wewnętrzne.

6. Chodnik i droga dla rowerów powinny być oddzielone pasem o innej nawierzchni (np. brukowanej).

7. Należy zrezygnować z przeplatania chodnika i drogi dla rowerów, w szczególności na skrzyżowaniu Rydygiera / Matysiakówny. Możliwym rozwiązaniem byłoby konsekwentne prowadzenie drogi dla rowerów bliżej jezdni niż chodnik (co nie kolidowałoby z drzewami i przystankami, pod warunkiem rezygnacji z zatok autobusowych).

8. Z projektu powinny zostać usunięte zatoki autobusowe w celu poprawy efektywności transportu autobusowego, uniknięcia wycinki drzew, obniżenia kosztów i zapobieżenia licznym wadom tego rozwiązania ([zobacz >>>] uchwała Komisji Dialogu Społecznego ds. Transportu z 18 grudnia 2014 r. w sprawie racjonalizacji stosowania zatok autobusowych). Częstotliwość kursujących linii (205 – co 30 minut, 221 – od 10 do 20 minut) nie uzasadnia stosowania zatok autobusowych.

Drzewa zaznaczone do wycinki powinny zostać zachowane i wykorzystane np. jako punktowe szykany.

Na zdjęciach przedstawiono przykłady z Niemiec...

...na porównywalnej ulicy z transportem autobusowym.

9. Miejsca parkingowe skośne powinny być wyposażone w progi najazdowe, by zapobiec najeżdżaniu na chodnik (parkowaniu poza miejscem parkingowym, kosztem przestrzeni przeznaczonej dla pieszych).

10. Miejsca do parkowania rowerów powinny zostać odsunięte od drogi dla rowerów, tak by zachować skrajnię (min. 0,2m).

11. Zakończenie drogi dla rowerów na skrzyżowaniu z Przasnyską powinno umożliwiać wjazd na drogę dla rowerów/kontynuację podróży jezdnią we wszystkich relacjach. Obecnie projekt przewiduje tylko możliwość skrętu w prawo, czyli w przeciwnym kierunku niż większość źródeł i celów podróży.

Projekt

Przebudowa ul. Rydygiera na odc. Przasnyska-Matysiakówny: JPG, 7338 kB, JPG, 1693 kB.