Pismo ZM-17-0735-01-KG z 6 II 2017 r.

Do Inżyniera Ruchu m.st. Warszawy.

Nawiązując do projektu przebudowy ulicy Senatorskiej (wersja z grudnia 2016 r.), zgłaszam następujące propozycje poprawy/modyfikacji projektu:

1. Poszerzenie chodnika na wysokości lewego skrzydła Pałacu Błękitnego (obecnie są 2m) – ze względu na duży ruch pieszy na trasie dojścia do Ogrodu Saskiego. Pasy jezdni nie powinny mieć 4,25m, a łuki powinny być ostrzejsze, co wymusi przy okazji redukcję prędkości.

2. Niepewny zjazd z pasa rowerowego na Senatorskiej w kierunku wschodnim na przejazd rowerowy przez Senatorską lub w stronę Ogrodu Saskiego – wskazane jest doprojektowanie odnogi za wyjazdem z posesji nr 35.

3. Zakończenie pasa rowerowego na ul. Senatorskiej przed skrzyżowaniem z ul. Moliera należy skorygować tak, aby pas rowerowy płynnie przechodził w pas do jazdy na wprost, a samochodowy w pas do skrętu w lewo.

4. Lokalizacja przystanku autobusowego na pl. Teatralnym powinna zostać zmieniona na taką, która skracałaby drogę z przystanku do teatru (np. vis a vis głównego wejścia teatru z zachowaniem likwidacji zatoki, a miejsca postojowe wyznaczyć bliżej ul. Bielańskiej).

5. Analogicznie wskazana jest inna lokalizacja przystanku autobusowego na ul. Wierzbowej (bliżej ul. Senatorskiej). Przystanek ten odsunięto w przeszłości, kiedy większy był w tym rejonie ruch autobusów i potrzebne było miejsca dla kilku pojazdów – obecnie problem nie występuje (miejsca postojowe można przesunąć w kierunku ul. Fredry).

6. Po północnej stronie ul. Senatorskiej między ul. Canaletta a Gamerskiego, jak i w innych punktach, planowana jest wycinka wielu drzew. Czy planowane są nasadzenia zastępcze? Nowe drzewa powinny pojawić się zwłaszcza na ul. Senatorskiej w rejonie ul. Canaletta – drzewa można dodać na trójkątnym trawniku przed budynkiem Senatorska 22 oraz po obu stronach stacji Veturilo, a także w misach, które można rozmieścić na chodniku przed parkingiem pomiędzy tymi lokalizacjami. Na pl. Teatralnym drzewa można zasadzić wzdłuż pierzei północnej i zachodniej – na projektowanych bardzo szerokich chodnikach i placu przed kościołem Brata Alberta. Wreszcie miejsce na drzewa znajduje się między drogą dla rowerów a chodnikiem na odcinkach, na których DDR jest jednokierunkowa. Zwracam uwagę, że doświadczenia z projektu BP dotyczącego ul. Świętokrzyskiej pokazały, że możliwe jest zasadzenie drzew w pobliżu a nawet na sieciach: wodociągowej, energetycznej i telekomunikacyjnej, pod warunkiem zastosowania osłon i ekranów antykorzeniowych.

7. Promień skrętu z ul. Bielańskiej w Senatorską (w prawo) rodzi obawy o ścinanie zakrętu i wymuszanie pierwszeństwa na pieszych. Ponadto wszystkie wyłukowania (Wierzbowa, Bielańska, Canaletta) powinny naprowadzać samochody na pas samochodowy, a nie pas rowerowy.

8. Przy przechodzeniu pasa rowerowego w drogę dla rowerów ewentualny krawężnik powinien być prostopadły, nie ukośny (rejon Senatorska/Bielańska).

9. Projekt powinien zostać uzupełniony o sięgacz ścieżki rowerowej do bramy pomiędzy budynkami Senatorska 26 i 28 w sposób umożliwiający wygodny wjazd z przejazdu rowerowego przez ul. Senatorską w tym rejonie (częsty skrót rowerowy w z Ogrodu Saskiego w kierunku ul. Bielańskiej i al. Solidarności).

10. W projekcie brakuje stojaków rowerowych w rejonie skrzyżowania ul. Bielańskiej z Senatorską (duży ruch z powodu apteki i klubów, w przyszłości planowany biurowiec, stojaki np. od strony Bielańskiej) oraz w rejonie poczty i księgarni na Senatorskiej (róg pl. Bankowego).

11. Rozumiem, że zakres opracowania nie dotyczy bezpośrednio ul. Wierzbowej ale liczba pasów ruchu budzi tu wątpliwości – być może można podjąć jakieś działania w kierunku przyszłej przebudowy. Korytarz rowerowy w tym rejonie to także ul. Bielańska – ul. Wierzbowa – pl. Piłsudskiego. Pas do skrętu w ul. Niecałą można by np. zamienić w miejsca postojowe na jezdni.

12. Projekt nie rozwiązuje kwestii ciągłości ruchu rowerowego na wprost z ul. Senatorskiej w ul. Elektoralną. Należy wyznaczyć przejazd dla rowerów przez ul. Marszałkowską po północnej stronie obecnego przejścia dla pieszych lub, jeżeli takie rozszerzenie projektu nie będzie możliwe, należy przynajmniej dostosować obecny projekt do takiego przedłużenia infrastruktury rowerowej w przyszłości i uwzględnić wyznaczenie przejazdu przez skrzyżowanie przy okazji budowy drogi dla rowerów w ciągu ul. Marszałkowskiej.

Do wiadomości Zarządu Dróg Miejskich.

Projekt

Senatorska (Moliera-Marszałkowska), JPG, 7637 kB