zał. 1 pkt. 5 - W celu poprawy warunków ruchu, jak też związku z potrzebą dostosowania rozporządzenia do Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych proponujemy usunięcie tytułu i rysunku 5.1. oraz tytułu 5.2, tak by pod nagłówkiem „chodnik i ścieżka rowerowa” pozostał rysunek obecnie znajdujący się pod tytułem 5.2 „ścieżka rowerowa”. Brak skrajni chodników powoduje, że nie mogą być one efektywnie wykorzystywane przez pieszych, których szerokość jest znacznie mniejsza przy ziemi niż na wysokości od 1 metra do 1,5 metra nad powierzchnią terenu.