Pismo ZM-18-0814-01-MS

Do Biura Polityki Mobilności i Transportu.

Nawiązując do projektu ciągu pieszo-rowerowego na ul. Towarowej, przesyłam następujące uwagi i wnioski:

1. Przejazdy dla rowerzystów przez wjazd i wyjazd z drogi serwisowej między ul. Kolejową a torami kolejowymi powinny zostać wykonane pod kątem możliwie najbliższym do równoległego wzdłuż ul. Towarowej.

2. Powierzchnia wyłączona z ruchu przy wjeździe za Towarową 5 powinna zostać zabezpieczona przy pomocy wyniesionego oznakowania.

3. Droga rowerowa między Towarową 5 a wjazdem na drogę serwisową powinna zostać poprowadzona z wykorzystaniem nieczynnej zatoki autobusowej, poprzez wydzielenie z jezdni przy pomocy wyniesionego oznakowania i słupków. Pozwoli to na wyprostowanie jej przebiegu i poprawę widoczności przy wjeździe w podcienia Towarowej 5, jak też na krańcach Muzeum Kolejnictwa.

W przypadku wdrożenia rozwiązań nie ograniczających się do zmian organizacji ruchu:

1. Należy dosunąć jezdnię ul. Towarowej do torowiska tramwajowego na wysokości Towarowej 5. Odzyskana w ten sposób przestrzeń powinna zostać wykorzystana, by wydzielić miejsce na drogę rowerową z jezdni.

2. Przejazdy i przejścia przez wjazdy na posesję i drogę prowadzącą do Muzeum Kolejnictwa powinny zostać wykonane jako wyniesione, z zachowaniem ciągłości nawierzchni i niwelety. Uspokojenie ruchu jest tym bardziej istotne, że planowane jest przywrócenie ruchu pociągów na stacji Warszawa Główna Osobowa.

3. Zatoka nieczynnego przystanku autobusowego powinna zostać zlikwidowana, a w jej miejscu wybudowana droga dla rowerów.

Do wiadomości: Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej.

Projekt

Ciągu pieszo-rowerowy na ul. Towarowej (odc. Kolejowa - plac Zawiszy): JPG, 3432 kB.