Pismo ZM-18-0815-01-PZ

Do Biura Polityki Mobilności i Transportu.

Nawiązując do projektu przebudowy narożnika Prostej i Towarowej, przesyłam następujące uwagi i wnioski:

1. Droga dla rowerów wzdłuż ul. Prostej powinna mieć 2,5m szerokości.

2. Przebieg drogi dla rowerów wzdłuż ul Prostej powinien zostać wyprostowany, a wzdłuż jezdni zapewniony bezkolizyjny chodnik między przejściem dla pieszych przez ul. Prostą a przystankiem autobusowym (z wykorzystaniem powierzchni przewidzianej do zabrukowania). Obecnie projekt przewiduje konieczność dwukrotnego przekraczania drogi dla rowerów na odcinku dwudziestu metrów.

3. Wiata przystankowa powinna zostać zachowana. Dodatkowe miejsce można wygospodarować np. poprzez zwężenie jezdni (rezygnację z trzeciego pasa ruchu lub zwężenie trzech pasów do 1x3,0m i 2x2,75m). Alternatywnie, wiata może zostać ustawiona na wschód od przystanku, w miejscu stojaków rowerowych, z poszerzeniem jezdni pod kątem właściwym dla wyjazdu z zatoki w celu zapewnienia dojścia do wiaty i widoczności na wyjeździe z Wroniej.

4. Nie jest jasny cel montowania na chodniku słupków blokujących (bolardów) za słupkami blokującymi, czyli na obszarze niedostępnym dla samochodów (od północnej i zachodniej strony budynku, od strony południowej na wysokości trawnika). Niepotrzebnie utrudniają one ruch pieszy, w tym zwłaszcza osób niedowidzących.

5. Na odcinku, gdzie słupki blokujące (bolardy) zastępują zwykłe słupki, powinny zostać umieszczone w odległości 0,5, a nie 1,2m od krawędzi jezdni.

6. Miejsca parkingowe na ul. Wroniej powinny zostać zlokalizowane po drugiej stronie jezdni, by uniknąć przecinania przez parkujące samochody toru jazdy rowerów poruszających się w kierunku przeciwnym niż ogólny kierunek jazdy. Parkowanie po lewej stronie jezdni zwiększa też ryzyko parkowania pod innym kątem niż równoległy.

7. Przeniesienie parkowania i odpowiednie przesunięcie jezdni pozwoli też wyprostować wlot drogi dla rowerów jezdnię.

Do wiadomości: Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej.

Projekt

Przebudowa ulic: Towarowej, Prostej, Wroniej i Pańskiej w związku z budową budynku SPINAKER: JPG, 4494 kB.