Pismo Zielonego Mazowsza

Do Biura Polityki Mobilności i Transportu.

Uwagi ogólne:

a) Wspólne przystanki powinny być regułą, a nie wyjątkiem - w obecnej formie projekt może spowodować, że faktyczna efektywność komunikacji publicznej (z punktu widzenia pasażera) spadnie, gdy trzeba będzie zgadywać jaki pojazd przyjedzie pierwszy wybierając przystanek.

b) Na pasach ruchu dla rowerów nie stosuje się znaku P-27 (sierżant rowerowy), tylko P-23.

c) W całości zakresu projektu remontowane i nowopowstające odcinki dróg rowerowych powinny mieć zachowaną odpowiedniej wielkości separację od ciągów pieszych, zgodnie ze Standardami Rowerowymi.

Uwagi szczegółowe

Str. 1.

1. Doprojektować w uzgodnieniu z Zarządem Dróg Miejskich ścieżki rowerowe dookoła skrzyżowania z Al. Niepodległości.

Zadanie to musi być wykonane, bo trasa rowerowa wzdłuż Niepodległości ma powstać w ramach ZIT WOF. Przejście dla pieszych po północnej stronie skrzyżowania przesunąć o 10 metrów na północ, poprowadzić je również na stronę zachodnią (przez zachodnią jezdnię) skrzyżowania i doprojektować obok przejazdy dla rowerzystów.

2. Zrezygnować z budowy zatoki autobusowej i całego przystanku po południowej stronie skrzyżowania.

3. Zlikwidować sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu z Kazimierzowską w celu ograniczenia kosztów. Zwęzić promienie łuków jezdni po zachodniej stronie tego skrzyżowania w celu ograniczenia prędkości pojazdów i poprawy bezpieczeństwa.

4. Zaprojektować kontrapas rowerowy na Rakowieckiej na odcinku Niepodległości - Boboli.

Str. 3.

1. Zlikwidować sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu z Wiśniową w celu ograniczenia kosztów. Uwzględnić powstanie kontraruchu rowerowego na Wiśniowej w stronę południową, który wygrał w budżecie partycypacyjnym na 2016 rok. Zwęzić promienie łuków jezdni po wschodniej stronie tego skrzyżowania w celu ograniczenia prędkości pojazdów i poprawy bezpieczeństwa.

2. Uwzględnić kontraruch rowerowy na Starościńskiej i Sandomierskiej. Zwęzić promienie łuków jezdni po wschodniej stronie skrzyżowania z Sandomierską w celu ograniczenia prędkości pojazdów i poprawy bezpieczeństwa.

3. Doprojektować drogę dla rowerów wzdłuż ul. Puławskiej zgodnie z koncepcją Zielonych Ulic przygotowaną dla Zarządu Zieleni m.st. Warszawy.

4. Na całym odcinku Rakowieckiej powinna powstać infrastruktura przyjazna rowerzystom: droga dla rowerów, pasy ruchu dla rowerów lub włączenie ulicy do strefy ruchu uspokojonego (tempo 30) dla Starego Mokotowa.

Str. 4.

1. Wyprostować wjazd rowerowy w ul. Skolimowską do przejazdu przez ul. Puławską.

2. Doprojektować drogi dla rowerów wzdłuż ul. Puławskiej zgodnie z koncepcją Zielonych Ulic przygotowaną dla Zarządu Zieleni m.st. Warszawy, w tym przejazd dla rowerów przez Puławską po południowej stronie skrzyżowania z Rakowiecką.

3. Dodać przejście dla pieszych i przejazd rowerowy przez Puławską w ciągu ul. Olszewskiej wraz z dojściami od drugiej strony do przystanku tramwajowego.

4. Rozwidlenie ruchu samochodowego w kierunku północnym równoprawnie traktuje jazdę w kierunku Waryńskiego i w kierunku placu Unii Lubelskiej. Utrudni to przyszłe zmiany na placu Unii. Skręt na plac Unii powinien być z jednego pasa i bardziej pod kątem prostym, tak by było czytelne, że główny kierunek ruchu to Waryńskiego.

Str. 5.

1. Doprojektować wjazd dla rowerzystów w południowy odcinek ul. Chocimskiej od przejazdu rowerowego przez ul. Goworka. Chocimska jest w tym momencie jednokierunkowa w kierunku wjazdowym i przewidziany jest tam kontraruch rowerowy w ramach Budżetu Partycypacyjnego, który należy uwzględnić.

1a. Zaprojektować przejazd jako 4 wlot skrzyżowania (coś jak planowane na Poznańska / Aleje Jerozolimskie) (do rozważenie sygnalizacja)

2. Przenieść przejście dla pieszych za zachodnią stronę skrzyżowania i zapewnić dojście do przystanku tramwajowego od drugiej strony. Zwęzić pasy ruchu północnej jezdni ul. Goworka do 3.25 metra i poszerzyć chodnik przy budynku Chocimska 29 do 2,4 metra.

3. Doprojektować ścieżkę rowerową przez Skwer Szewczenki od ul. Skolimowskiej do ul. Klonowej, aby zapewnić dojazd w kierunku Belwederu.

4. Uporządkować sytuację nielegalnego parkowania w północnym wlocie ul. Chocimskiej (np. donice z zielenią), które de facto uniemożliwia przeprowadzenie tam ruchu rowerowego w kierunku ul. Skolimowskiej.

5. Doprojektować pas rowerowy na wschodniej jezdni ul. Spacerowej na odcinku do ul. Klonowej (lub zachować istniejący).

6. Nieuzasadnione promienie łuków 15,5 m na połączeniu bocznego odcinka Spacerowej z Goworka. Do rozważenia zmiana końcówki Spacerowej w jednokierunkową, by uniknąć uciekania tranzytu w boczne uliczki.

Str. 6.

1. Doprojektować ścieżkę rowerową po południowo-zachodniej stronie ul. Spacerowej od Chocimskiej do Belwederskiej. W obecnej formie projekt jest sprzeczny zarówno ze studium kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, które przewiduje obustronną infrastrukturę rowerową, jak i MPZP rejonu Starego Mokotowa, zgodnie z którym wymagane jest wybudowanie dwukierunkowej drogi dla rowerów po południowej stronie ulicy. Dodatkowe miejsce po stronie południowo-zachodniej można wygospodarować m.in. poprzez ograniczenie szerokości pasów ruchu (przynajmniej do 3+3,25m).

2. Zachować szerokość 2 metrów pasa rowerowego po północno-wschodniej stronie ul. Spacerowej. Rowerzyści jadą tam pod skarpę z różnymi prędkościami i powinni mieć możliwość bezpiecznego wyprzedzania się nawzajem.

3. Południowo-zachodnia strona ul. Spacerowej. Poniżej przejścia dla pieszych przy posesji Słoneczna 50 uwzględnić dojazd dla pojazdów MPO i drogę pożarową do posesji przy jednoczesnym zabezpieczeniu wjazdu przed nielegalnym parkowaniem.

4. Doprojektować przejazd rowerowy przy przejściu dla pieszych przez Spacerowa na wysokości ambasady.

5. Zaprojektować wyniesione przejście dla pieszych na ul. Słonecznej (wjazd do strefy uspokojonego ruchu).

6. Aktualnie na rezerwie dla tramwajów znajduje się fotoradar dla wschodniej jezdni. Uwzględnić w projekcie lokalizację dwóch fotoradarów w obie strony, ponieważ spadek jezdni powoduje nadmierną prędkość kierowców.

7. Uwzględnić nowe nasadzenia wzdłuż południowo-zachodniej strony Spacerowej (wzdłuż parku Morskie Oko do Belwederskiej).

Str. 7.

1. Przejścia dla pieszych i przejazdy rowerowe przez boczne ulice wyrównać do poziomu chodnika.

2. Doprojektować drogę dla rowerów po północno-wschodniej stronie ul. Belwederskiej od Chełmskiej do Gagarina, a przynajmniej do Nabielaka w celu poprawy funkcjonalności ciągu rowerowego na Trakcie Królewskim i minimalizację przejazdów rowerzystów na drugą stronę torów tramwajowych.

Str. 8.

1. Zachować wlot rowerowy prowadzący z ul. Chełmskiej.

2. Doprojektować wlot rowerowy w ul. Dolną i drogę dla rowerów na ul. Dolnej po południowej stronie do ul. Piaseczyńskiej (zgodnie z uwagami Zielonego Mazowsza do projektu ul. Piaseczyńskiej).

Str. 9.

1. Przejścia dla pieszych i przejazdy rowerowe przez boczne ulice wyrównać do poziomu chodnika.

2. Uwzględnić projekt budowy ulicy na przedłużeniu ul. Beethovena w kierunku zachodnim.

Str. 10.

1. Zlikwidować sporadycznie wykorzystywane prawoskręty w trójkącie ulic Sobieskiego-Witosa-Idzikowskiego. Pozwoli to wyprostować chodniki i ścieżki rowerowe, a co ważniejsze umożliwi pieszym i rowerzystom przejście na wprost skrzyżowania w jednym cyklu świateł. Obecnie trzeba czekać na ich zmianę.

2. Zmniejszyć promienie łuków do skrętu w prawo z Sobieskiego w Sikorskiego i Witosa w celu poprawy bezpieczeństwa. Dochodzi tam regularnie do przejeżdżania pieszych i rowerzystów przez skręcające ze zbyt dużą prędkością samochody.

Str. 11.

1. Zlikwidować sporadycznie wykorzystywany prawoskręt z Sikorskiego w Sobieskiego. Pozwoli to wyprostować chodniki i ścieżki rowerowe, a co ważniejsze umożliwi pieszym i rowerzystom przejście na wprost skrzyżowania w jednym cyklu świateł. Obecnie trzeba czekać na ich zmianę.

2. Doprojektować wlot i wylot rowerowy w ul. Limanowskiego.

3. Wynieść do poziomu chodnika przejście dla pieszych i przejazd rowerowy przez drogę wewnętrzną.

Str. 12-13, 17, 19-20, 24.

Wynieść do poziomu chodnika przejścia dla pieszych i przejazdy rowerowe przez ulice lokalne, dojazdowe i wewnętrzne.

Str. 14-15.

Doprojektować ścieżkę rowerową od pętli tramwajowej do ul. Sikorskiego po obu stronach ul. Św. Bonifacego. Dodać przejazd rowerowy przez ul. Św. Bonifacego przy ul.Korsykańskiej i doprowadzić ścieżkę rowerową po południowej stronie ul. Św. Bonifacego do początku pasa rowerowego.

Str. 16.

Zmniejszyć liczbę pasów ruchu na wlotach i wylotach ul. Czarnomorskiej i Nałęczowskiej do jednego pasa na wprost. Doprojektować wloty i wyloty ścieżek rowerowych w te ulice.

Str. 20.

Konieczna sygnalizacja pieszych i rowerów na nowym PdP i PR na wysokości wylotu Sarmackiej.

Str. 21.

Doprojektować czwarty przejazd rowerowy na skrzyżowaniu z ul. Klimczaka i Hlonda. Klimczaka/Rzeczpospolitej, doprojektować przejazd rowerowy przez południowe ramię skrzyżowania.

Str. 22.

Wyprostować przebieg drogi rowerowej przez skrzyżowanie z ul. Branickiego. Rondo Branickiego/Sarmacka. Brak w projekcie sygnalizacji, co oznacza, że piesi i rowerzyści będą wchodzić na jezdnię trzypasmową.Branickiego w tym miejscu ma przekrój 2x3, a Sarmacka 2x2, skrajnie niebezpiecznie bez sygnalizacji, nawet przy obecnych natężeniach ruchu.

Str. 23.

Zaprojektować sygnalizację na przejeździe rowerowym przez wylot Branickiego na Przyczółkową, obecnie jest tam tymczasowa sygnalizacja, nie ujęta w projekcie.

Str. 24.

Połączyć obie końcówki ścieżek rowerowych ze sobą oraz ze ścieżkami rowerowymi wzdłuż obwodnicy. Konieczna fizyczna separacja pomiędzy wyznaczonymi miejscami parkingowymi a projektowaną DDR, wschodnia strona Rzeczypospolitej, na północ od Herbu Korczak. Zapobiegnie wystawaniu samochodów na DDR. Doprojektować przejazd rowerowy obok projektowanego przejścia pieszego za przystankiem końcowym, dowiązanie do DDR Sarmackiej.

Projekt

Budowa trasy tramwaju od ul. Kasprzaka do Wilanowa, etap III: skrzyżowanie al. Niepodległości/Rakowiecka - Wilanów Zachodni: JPG, 7896 kB, JPG, 3815 kB, JPG, 7916 kB, JPG, 9241 kB, JPG, 3483 kB, JPG, 8418 kB, JPG, 8900 kB, JPG, 9839 kB, JPG, 9858 kB, JPG, 9589 kB, JPG, 10263 kB, JPG, 9658 kB, JPG, 10705 kB, JPG, 8259 kB, JPG, 4180 kB, JPG, 10498 kB, JPG, 9580 kB, JPG, 4061 kB, JPG, 10665 kB, JPG, 10607 kB, JPG, 9424 kB, JPG, 10374 kB, JPG, 3940 kB, JPG, 12974 kB.

Zobacz też

Wcześniejsze uwagi: [zobacz >>>]

Późniejsze uwagi: [zobacz >>>]