1. Doprojektować w uzgodnieniu z Zarządem Dróg Miejskich ścieżki rowerowe dookoła skrzyżowania z Al. Niepodległości.