- należy uzupełnić projekt o brakujące przejścia dla pieszych po północnej stronie skrzyżowania al. Niepodległości z Rakowiecką (miejsce na azyl można wygospodarować kosztem zbędnego, trzeciego pasa do jazdy na wprost na południe);