Pismo ZM-18-0782-01-PZ

Do Biura Polityki Mobilności i Transportu.

Nawiązując do projektu budowy trasy tramwajowej od ul. Wolskiej do ul.Kasprzaka, zgłaszam następujące uwagi i wnioski:

Uwaga formalna

- kolory w legendzie nie odpowiadają tym zastosowanym w projekcie.

Uwagi merytoryczne

1. Należy zwęzić pasy na wylocie Redutowej do przepisowej szerokosci 3-3,5 m. Skróci to czas ewakuacji, ograniczy dziwne manewry na przejściu dla pieszych (pasy ruchu zwężają się zaraz za przejściem, zamiast przed przejściem).

2. Należy wyeliminować jezdnię do skrętu w prawo pod kątem ostrym Kasprzaka - Wolska - niepotrzebnie powiększa obszar skrzyżowania, komplikuje program sygnalizacji, utrudnia dojście do przystanku, wydłużając przesiadki.

3. Pozytywnie oceniamy osłonięte włączenia dróg rowerowych w jezdnie ulic poprzecznych. W przypadku ulic Elekcyjnej i Ordona wskazane byłoby przy tym zabudowanie/zazielenienie w większym stopniu powierzchni wyłączonej z ruchu (por. włączenie w ul. Redutową, gdzie jedynie końcówka wyznaczona jest przy pomocy oznakowania poziomego).

4. Czy szerokie stosowanie w projekcie „linii uwagi” na drogach rowerowych oparte jest na badaniach, które wykazały, że faktycznie skupiają one uwagę rowerzysty na potencjalnym punkcie kolizji, a nie np. doznaniach kinetycznych przy ich pokonywaniu? Jeśli tak, prosimy o bardziej szczegółowe informacje o tych badaniach.

5. Promień łuku w południowo-wschodnim rogu skrzyżowania Wolska-Ordona powinien zostać ograniczony do 8m, podobnie jak w pozostałych częściach skrzyżowania.

6. Powierzchnia wyłączona z ruchu na skrzyżowaniu Wolska-Elekcyjna powinna zostać zabudowana.

7. Zwykłe miejsca postojowe równoległe po północnej stronie ulicy Wolskiej mają szerokość 3,6m. Należy ograniczyć szerokość do normatywnej, w innym przypadku będzie to skutkować parkowaniem skośnym, częściowo na jezdni, tak jak ma to miejsce obecnie przy ul. Świętokrzyskiej i Kopernika.

8. Chodnik po północnej stronie ul. Kasprzaka na odc. Wolska-Ordona powinien być poprowadzony niezależnie od drogi rowerowej, w tym z wykorzystaniem alejek w parku zamiast przylegle do DDR i najbliżej jezdni.

9. Przejście między peronami w poziomie torów na przystanku przy ul. Redutowej powinno być możliwe na obu krańcach peronu.

10. Należy poszerzyć ciąg pieszo-rowerowy po południowej stronie jezdni ul. Kasprzaka na wysokości przystanku przy ul. Redutowej. W tym celu należy zwęzić przewymiarowaną jezdnię (choć nie podano wymiarów, prawy pas zdaje się mieć ok 4,5m szerokości). Ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3m w najwęższym punkcie jest nieadekwatny do natężenia ruchu przy budynkach biurowych generujących intensywny ruch pieszy oraz przelotowej trasie rowerowej.

11. Oznakowanie poziome (kierunkowe) ul. Kasprzaka przed połączeniem z Wolską jest dość chaotyczne.

12. Po północnej stronie ul. Kasprzaka, między przejściem dla pieszych na wschód od Płockiej a przystankiem autobusowym, droga rowerowa powinna być prowadzona konsekwentnie po północnej stronie chodnika. Pozwoli to zapewnić czterometrowy chodnik w drodze między przystankiem autobusowym a przejściem dla pieszych przed Płocką zamiast obecnego dwumetrowego przylegającego do jezdni.

13. Na skrzyżowaniu Ordona-Kasprzaka powinien zostać zapewniony również przejazd rowerowy po północnej stronie skrzyżowania.

14. W południowo-wschodnim narożniku ronda Wolnego Tybetu brakuje miejsca na kumulację rowerzystów oczekujących na przejazd przez ul. Prymasa Tysiąclecia. Dodatkową przestrzeń można pozyskać kosztem buforu między chodnikiem a drogą rowerową w relacji północ-południe.

Uwagi podtrzymane

Ponadto podtrzymujemy uwagi zgłoszone do poprzedniej wersji projektu, w czerwcu 2017 r. [zobacz >>>]:

1. Należy doprojektować drogę dla rowerów po północnej stronie ul. Kasprzaka. Znajduje się tu wiele źródeł i celów podróży (bloki, szkoła, instytut PAN). Kluczowy jest odcinek Bema - al. Prymasa Tysiąclecia: nieuwzględnienie tego odcinka przy przebudowie sygnalizacji bardzo podniesie koszt realizacji drogi dla rowerów w późniejszym terminie.

Miejsce można wygospodarować bez szkody dla ruchu pieszego poprzez wykorzystanie nadmiarowego pasa ruchu na tym odcinku (jeden z pasów znajduje się w przedłużeniu pasa do skrętu w lewo w ul. Bema – po przemalowaniu pasów na skrzyżowaniu z Bema można zabudować prawy pas za skrzyżowaniem).

2. Należy doprojektować brakujące przejazdy dla rowerzystów na skrzyżowaniu Kasprzaka / al. Prymasa Tysiąclecia (rondo Tybetu) z korektą geometrii jezdni (np. zabudowa otwartej zatoki autobusowej) w północno-zachodnim narożniku skrzyżowania (por. rys. powyżej).

3. Należy poszerzyć subnormatywny chodnik w północno-zachodnim narożniku skrzyżowania Kasprzaka / al. Prymasa Tysiąclecia (rondo Tybetu – por. rys. powyżej). Obecnie jego efektywna szerokość (wolna od przeszkód) nie przekracza 1 m na wysokości latarni. Ponadto szerokość chodnika nie jest dostosowana do natężenia ruchu pieszego na wysokości przejścia dla pieszych. Natężenie to wzrośnie ponadto po zakończeniu modernizacji kolejowej linii obwodowej.

4. Należy zabudować nadmiarowy pas na południowej jezdni Wolskiej w kierunku centrum na skrzyżowaniu z ul. Ordona (4. pas na wlocie, 3. pas na wylocie). Wcześniej są 2 pasy ruchu, dalej przy przystanku Sokołowska też (bez możliwości poszerzenia). Niepotrzebny jest też trzeci pas ruchu w kierunku od centrum na odcinku Elekcyjna-Redutowa...

(w poprzedniej wersji projektu na przeciwległym wlocie znajdowały się dwa pasy ruchu na wprost, obecnie na trzecim pasie zorganizowane jest parkowanie).

Trudno znaleźć uzasadnienie dla zwiększania przepustowości jezdni przy okazji budowy trasy tramwajowej. Zamiast trzeciego pasa ruchu powinien zostać poszerzony pas zieleni. Nie ma też uzasadnienia wyznaczanie wydzielonego pasa do skrętu w prawo w ul. Ordona - ta relacja obsługiwana jest przez ul. Kasprzaka. Zabudowa pasów pozwoli zmniejszyć rozmiar skrzyżowania, skrócić drogi ewakuacji (w szczególności pieszych), poprawić efektywność sygnalizacji. Ponadto umożliwi to wyznaczenie dodatkowych miejsc postojowych na prawym pasie ul. Wolskiej i - w połączeniu z wysłupkowaniem chodników - eliminację występującego w tym rejonie nielegalnego parkowanie (w tym jeżdżenia samochodów po chodnikach).

Do wiadomości: Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej, Tramwaje Warszawskie, BPBK SA.

Projekt

Budowa trasy tramwajowej od ul. Wolskiej do ul.Kasprzaka: JPG, 3740 kB, JPG, 3259 kB, JPG, 3074 kB, JPG, 2057 kB.