Postulowany przebieg infrastruktury rowerowej w rejonie Klonowa/Spacerowa/Goworka/Chocimska umożliwiający obsłużenie większej liczby relacji