Drzewa planowane do wycięcie w rejonie skarpy po zachodniej stronie Spacerowej - konieczna rekompensacja zieleni na pasie wzdłuż torowiska